20 miljoner kronor på fjärrvärmenät och 4 miljoner kronor på elnät – så mycket investerar E.ON i att bygga ut infrastrukturen i den nya stadsdelen Inre hamnen i Norrköping. Och det bara i första etappen.

I Inre hamnen i Norrköping pågår just nu arbetet med att få infrastrukturen på plats inför den första utbyggnadsetappen av Inre hamnen. Kilometer efter kilometer med fjärrvärmerör och elledningar växer fram under jord – allt för att de framtida invånarna ska få den energi de behöver.

– Vi tar det för självklart att el och värme bara ska finnas där när vi flyttar in i ett nytt hus eller lägenhet, men det är mycket arbete som ligger bakom, säger Joakim Hammarlund, gruppchef E.ON Energidistribution.

Och det är det arbetet som just nu äger rum. Total ska nästan 10 kilometer elledningar och 2,6 kilometer fjärrvärmeledningar ner i marken, till en sammanlagd investering av 24 miljoner kronor. 

Etapp 1 av Inre hamnen omfattar 1­­ 000 bostäder och beräknas stå inflyttningsklar 2023. Totalt ska området rymma cirka 3 000 bostäder när hela stadsdelen är färdigbyggd.

Vi investerar i Sveriges elnät

Fler företag vill etablera sig eller expandera i städerna, fler vill kunna ladda sin elbil, producera sin egen solel och åka tåg. Det gör att efterfrågan på el ökar. Vi är igång och bygger ut och förbättrar elnätet i hela landet. Fram till 31 december 2023 investerar vi 16 miljarder kronor i ett elnät som gör det möjligt för Sverige att växa med hjälp av förnybar energi.

Person går i ställverk