Går det att värma bostäder med is? Det kan låta som en motsägelse, men i praktiken är det precis vad Behrn Arena i Örebro gör tillsammans med oss.

Behrn Arena är till vardags hemmaborg för SHL-laget Örebro Hockey. Trots fantastisk atmosfär och framgångar på isen har arenans ägare, det kommunala fastighetsbolaget Örebroporten, länge funderat över ett problem.

– Vi ville hitta ett sätt att ta tillvara den värme som kylmaskinerna alstrar, säger Anders Gustavsson, energiingenjör på Örebroporten.

För precis som när baksidan av ett ordinärt kylskåp blir varmt, så uppstår värme när hockeyisar ska frysas.

– Det var svårt att bli av med värmen och då blir driften dyr. Dessutom störde kylmaskinerna grannfastigheterna, berättar han.

Allt utsläpp kommer någon till del

Lösningen blev ett samarbete med oss på E.ON. Vi har arbetat fram ett skräddarsytt alternativ där värmen kyls bort för att kunna återanvändas som fjärrvärme. Dessutom försvinner både utsläpp och den bullrande ventilationen.

Samarbetet är det första i sitt slag och innebär att Örebroporten dels köper fjärrkyla av oss, dels säljer lågtempererad värme tillbaka.

– Spillvärmen som tas tillvara motsvarar ungefär uppvärmningen av 200 fastigheter. Varje kilowattimme som vi släpper ut kommer någon annan till del, säger Anders Gustavsson.

”Inga som helst problem”

Örebroporten tog hjälp av våra konsulter för att hitta den optimala lösningen för just Behrn Arena.

– Slutresultatet innebär att vi kan tillgodose oss värmen som vi tidigare bara dumpat på taket, men även att kylmaskinerna går mycket effektivare än tidigare. Kylmaskinrummet går mellan 25 och 30 procent snålare och det innebär samma andel i kostnadsreduktion.

Förutom insikterna från samarbetet menar Anders Gustavsson att grunden till det framgångsrika projektet ligger i detaljerna.

– Vi gjorde om allt från början och tittade kritiskt på i princip varenda funktion. Detta skötte vi först internt, med hjälp av en duktig kyltekniker. Sedan tog vi resultaten vidare. Vi har inte haft några som helst problem med anläggningen, inte ett enda.

Hållbarhet på E.ON

Ett av våra mål är att all energi vi levererar ska vara förnybar eller återvunnen till 2025. Se hur långt vi har tagit oss hittills, både i Örebro och i hela Sverige. 

Mer om fjärrvärme