Gamla byggnader har en tendens att vara energiineffektiva, men både vid nybygge och ombyggnation kan klimatpåverkan skena iväg.  I ett samarbete mellan E.ON och Stena ska nu gamla Trikåfabriken i Malmö bli Sveriges första ombyggnationsprojekt där klimatnyttan verifieras – och där en cirkulär bygg- och rivningsprocess står i fokus samt en energilösning som ska återbetala den klimatskuld som uppstår i samband med ombyggnaden.

– De företag som ser kreativitet och hållbarhet som en stor del av sin identitet har möjlighet att bli del i en gemenskap som genomsyras av framtidens hållbara lösningar i själva fastigheten och området.

Sofia Lagerblad Affärsutvecklare på Stena Fastigheter

Den före detta Trikåfabriken ligger mellan Monbijougatan och Friisgatan, i hjärtat av Möllan i Malmö. Huset och området har en unik historia som Stena Fastigheter i Malmö vill ta vara på – men med hållbarhet i fokus. Projektet kommer nämligen bli ett av de första i Sverige där varje aktivitet klimatbokförs och sedan återbetalas av E.ONs energilösning: E.ON Next. 

– De företag som ser kreativitet och hållbarhet som en stor del av sin identitet har möjlighet att bli del i en gemenskap som genomsyras av framtidens hållbara lösningar i själva fastigheten och området. Huset och lokalerna är hållbart omvandlade till något nytt och kvarteret utvecklas vidare genom att näringsliv, boende och fastighetsägare jobbar tillsammans för en positiv och hållbar framtid, säger Sofia Lagerblad Affärsutvecklare på Stena Fastigheter. 

Eget lokalt energisystem

Lösningen består bland annat i en driftförsörjning med hjälp av solceller, batterilagring, smart elnät och en intelligent molntjänst vilket tillsammans ger fastigheten ett eget lokalt energisystem, med koppling till det centrala energisystemet. Fastigheten försörjs med digital fjärrvärme där fastigheten är uppkopplad och kommunicerar med E.ONs produktionssystem. Den digitala fjärrvärmen skapar förutsättningar för optimering av fjärrvärmenätet, vilket ger grönare energi och ännu säkrare leveranser.

I fjärrvärmenätet och fastigheter anslutna till det finns mycket energi i form av lagrad energi. Tillsammans bildar hela systemet en virtuell termos av värme som används för att optimera hela fjärrvärmesystemet ur både kostnads- och klimatsynpunkt. Fastigheten Bilden blir en del av den virtuella termosen och kommer ensam bidra med utsläppsminskningar i Malmö om 187 ton fram till 2030. 

Framtiden är klimatpositiv. De tekniska systemen har noggrant valts med utgångspunkt i denna ambition. Resultaten ska bli en energilösning som minimerar andelen köpt energi, genererar minusutsläpp och bidrar med samhällsnyttor.

Saso Torngren-Stojanovski, Strategic Partnerships Manager på E.ON Energilösningar

Utöver detta utrustas fastigheten med intelligent temperaturanpassning med mätningar av flera faktorer som vind, tid på dygnet, faktiskt inomhustemperatur och utomhustemperatur. Det ger Stena full koll på grader, kronor och CO2.  Men vi stannar inte där, soldrivna laddplatser och laddningsbar mobilitetsflotta med el-cyklar och scootrar kommer också att finnas och ger hyresgästerna möjlighet att leva mer hållbart även utanför fastigheten.

– Framtiden är klimatpositiv, säger Saso Torngren-Stojanovski, Strategic Partnerships Manager på E.ON Energilösningar. De tekniska systemen har noggrant valts med utgångspunkt i denna ambition.  Resultaten ska bli en energilösning som minimerar andelen köpt energi, genererar minusutsläpp och bidrar med samhällsnyttor – att optimera användande av elnätet för att undvika kapacitetsbrist har varit en viktig del i energilösningen.

Nya kunskaper om klimatskulder

Byggnaden kommer certifieras enligt Miljöbyggnad i Drift, nivå Guld för att säkerställa långsiktig miljö- och klimatnytta. Hela projektet ger både E.ON och Stena möjlighet att tillskansa sig helt ny kunskap kring vilka klimatskulder, och dess kvantitet, som uppstår vid en ombyggnation och hur en energilösning kan utformas för att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt kunna återbetala fastighetens klimatskuld.

Som ett av Sveriges första ombyggnadsprojekt där klimatnyttan verifieras och där en cirkulär bygg- och rivningsprocess får stå i fokus finns mycket att lära. Under 2021 medverkar projektet i forskningsanslaget "Branschimplementering av klimatberäkningar för renovering och ombyggnad" som är en del av E2B2*.

Helhetslösningen E.ON Next

Med E.ON Next kan ni skapa hållbara fastigheter för framtiden. Välj själv vilka tjänster och produkter som ska ingå i lösningen, allt från solceller och laddstationer till smart energistyrning.

Illustration över Malmö

*E2B2 är det största forsknings- och innovationsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Här arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans för att ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället.

Andra case med E.ON Next

Hyllie Terrass, Skanska

Hyllie Terrass – klimatneutrala kontor

I Malmös hållbara stadsdel Hyllie skapar vi, tillsammans med Skanska, Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad med hjälp av helhetslösningen E.ON Next.

Hållbart boende i Fastighet i Norra Sorgenfri

Norra Sorgenfri – hållbart boende

I Norra Sorgenfri, Malmö, tar vi, i samarbete med Cityentreprenad fram smarta energilösningar med innovativ teknik som gör det enkelt och förmånligt att leva hållbart.

Hålsjögatan och Svansjögatan på Bellevue från ovan, foto Stena Fastigheter

Bellevuegården – lokalt energisystem

I miljonprogrammorådet Bellevuegården, i Malmö, satsar Stena Fastigheter på ett eget lokalt energisystem, med en omfattande energilösning från E.ON.