Laddlösningar | Allt fler företag ser fördelarna - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Laddmöjlighet allt viktigare faktor för företag

Antalet laddbara bilar i Sverige ökar. Idag rullar cirka 62 000 fordon i Sverige som helt eller delvis drivs av el. Bilden av miljöhjälten som för några år sedan låg i framkant genom att köra en elbil är nu på väg att standardiseras.

Vad beror då standardiseringen på? I takt med att det blir mer fördelaktigt rent ekonomiskt att köpa en elbil har det även blivit en konkurrensfördel för företag att erbjuda laddningsmöjligheter.

Andreas Bruzelius arbetar med laddlösningar på E.ON och menar på att svenska företag idag ser ett konkret behov av laddmöjligheter.

– Idag satsar biltillverkarna väldigt hårt på utvecklingen av laddbara bilar. Vilket innebär en framtid där merparten av bilarna är elektrifierade. Tidigare har det varit ett ställningstagande att erbjuda hållbara lösningar som laddstolpar, att man visar tydligt vart man står i miljöfrågan. Men den bilden är på väg att suddas ut och istället gå mer mot en konkurrensfördel för företag, säger Andreas Bruzelius.

Andreas Bruzelius säljare på E-mobility.

För att hålla jämna steg med antalet laddbara bilar i Sverige behövs en laddinfrastruktur som följer samma uppåtstigande kurva. Andreas Bruzelius berättar att företag gynnas av att erbjuda laddplatser, både ur ett hållbarhetsperspektiv och som en konkurrensfördel.

– Om vi tar hotell som ett exempel. På olika bokningssidor kan du idag direkt sortera bort hotell som inte erbjuder laddningsmöjligheter. Om laddstolpar tidigare har varit ett uttryck för att visa omvärlden att man är ett miljömedvetet företag, börjar det mer och mer gå mot att bli ett krav från kunderna, säger Andreas Bruzelius.

Många pratar fortfarande om ”räckviddsångest”, hur ser ni på det?

– Räckviddsångesten är mer kopplad till en känsla än vad som faktiskt erbjuds. När man sätter sig ned och pratar med personer om hur många, och framför allt hur långa resor, som görs inser man ganska snabbt att man klarar sig fint med en laddbar bil. Majoriteten av resorna vi gör idag är kortare resor, kanske fram och tillbaka från jobbet, hämta på skolan och veckohandlingen i mataffären, säger Andreas Bruzelius.

Två personer går mot en elbil

E.ON installerar just nu laddstolpar över hela Sverige och Europa. Allt ifrån arbetsplatser, köpcentrum och längs europavägarna.

Om vi blickar in mot framtiden, hur tror du att laddlösningarna kommer se ut då?

– Jag tror det kommer bli allt mer integrerat i det smarta hemmet. Att din bil laddar när elpriset är som lägst, och om bilen är fulladdad kan den istället låna ut el till huset. En ökning av elbilar ställer högre krav på elnäten, vilket gör att vi behöver bli mer resurseffektiva. Ett exempel på det kan vara att kombinera laddningen av bilen med exempelvis solceller på taket. Att man samlar in solenergi på dagen som sedan lagras i ett batteri som du senare kan använda för att ladda din bil. På så sätt blir du i viss mån självförsörjande på el samtidigt som du avlastar elnäten.

Var kommer majoriteten av laddningen att ske?

– Hemmet och jobbet kommer vara en central del i laddningen. Här står du oftast parkerad under en längre tid, och våra publika laddpunkter kommer allt mer fungera mer som ett komplement. Men när du är ute på semester kanske du inte vill stanna och vänta i en timme på att bilen ska laddas. Därför utvecklar vi just nu speciella laddplatser där du kan ladda batteriet fullt betydligt snabbare.

Man tankar elbil.

Andreas Bruzelius pratar om det vi kallar för Ultra Fast Charging Station, UFC, en laddplats där effekten har ökats från 50 kW till hela 350 kW. Den första UFC-stationen öppnades sommaren 2018, och här ska du kunna ladda upp till 400 kilometers räckvidd på 20 minuter, beroende på bilmodell och batterikapacitet.

Inom kort kommer vi att få se allt fler Ultra Fast Charging-stationer i Europa och även i Sverige. Och allt eftersom fler aktörer ser fördelarna med att erbjuda laddmöjligheter, både för klimatet och som en konkurrensfördel, kommer vi närmare en framtid där vi reser med naturens kraft istället för på dess bekostnad.

Scrolla upp