BRF Havsglimten har idag fjärrvärme  från E.ON och är en av de bostadsrättsföreningar som har köpt sin laddlösning av oss. Vi har pratat med Michael Olsson, ordförande i föreningen, om hur de gick tillväga för att skaffa laddstationer i sitt garage och hur de upplevde processen.

Vad har ni för laddlösning?

Vi har tre laddboxar med två uttag, vilket ger oss sex laddstationer för elbilar. Vi valde den uppkopplade laddboxen med E.ONs kompletta tjänstepaket. Det betyder att vi har hjälp med allt från debitering till service 24/7, säger Michael Olsson.

Hur kom det sig att ni valde att investera i laddplatser?

Vi är en förening med miljötänk och har till och med vunnit pris av Bo Bättre för våra miljösatsningar. När en förfrågan kom in från en boende var valet ganska självklart att laddplatser var något vi ville investera i. Vi ser en ökning av laddbara bilar på de svenska vägarna och tror att vi kommer att få öka antalet laddplatser till cirka 35 stycken inom de närmsta fem åren.

Hur gick ni tillväga i föreningen?

Under en stämma med medlemmarna delade vi med oss av vårt förhandsarbete och presenterade budgeten för investeringen. Vi pratade också om vår syn på framtiden och om att antalet laddbara bilar ständigt ökar. Om utvecklingen fortsätter i samma riktning framöver kommer behovet av laddstationer vara grundläggande även för framtida lägenhetsägare. Vi har tidigare gjort flera miljöinvesteringar som har lönat sig, vilket gör att medlemmarna har högt förtroende för styrelsen. Därför var det heller inga invändningar om att investera i laddstationer.

Michael Olsson

Varför valde ni E.ON som leverantör?

För oss var det viktigt att välja en leverantör som är framtidssäker och som finns kvar imorgon. Vi ville också ha en heltäckande lösning som fortsätter utvecklas och förbättras, vilket E.ON erbjuder. Det var till exempel viktigt för oss att få hjälp med debiteringen av laddning, att ha hållbara laddboxar och ett fullt serviceavtal. Alla i vår styrelse har ett arbete utanför, och har därför inte tid att sköta sådana här typer av ärenden själva.

Hur såg processen ut, från idé till färdiga laddstationer?

Efter att vi hade pratat med de boende kontaktade vi E.ON som först var här och tittade och tog fram ett prisförslag som omfattade både hårdvara och installation. Sedan hjälpte E.ON oss att söka Klimatklivets bidrag hos Naturvårdsverket. Processen hos Naturvårdsverket tog några månader, men efter att vi fått besked flöt allt på bra och cirka tre månader senare hade vi laddstationerna installerade och färdiga att ladda på. Nu har vi haft laddstationerna sedan i somras och det har fungerat problemfritt. Jag kör själv inte elbil, men vi har bara hört positivt från de som gör det. Allt som allt tog hela processen lite mindre än ett år från det att vi initierade frågan i bostadsrättsföreningen tills vi hade laddarna installerade och klara.

Hur löste ni kostnadsfrågan?

Föreningen stod för investeringen som hamnade på cirka 50 000 kronor med hjälp av Klimatklivets bidrag som täckte halva kostnaden. Med E.ONs betallösning har vi fått möjlighet att göra ett påslag på laddningspriset som går tillbaka till föreningen och därmed bidrar till att täcka en del av investeringskostnaden. Vi har fasta parkeringsplatser och inför varje laddningstillfälle registrerar elbilsföraren sig med sitt laddkort som samlar statistik och betalningen sköts helt och hållet mellan föraren och E.ON. Vi får sedan en kreditering av E.ON varje månad för laddintäkterna på alla tre laddstationerna.

Har du några tips till andra föreningar som funderar på laddstationerna till elbilar?

Fundera över vilka behov ni har i er förening och våga ta klivet framåt. Med tanke på att antalet elbilar ständigt ökar tror jag att det kan vara klokt att investera i fler laddstationer än ni kanske behöver i stunden. Det är en investering som både är god för miljön och lönsam i längden. Jag rekommenderar också att välja en framtidssäker leverantör som inte riskerar konkurs. Att åka ut och prata med andra föreningar som gjort liknande installationer kan också vara en god idé för att få råd och tips.

Brf Havsglimten laddbox

Våra laddlösningar

Läs mer om våra laddpaket för företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter.