Samfälligheten Gästgiveriet har valt att investera i laddboxar för alla sina 41 boenden. Med hjälp av E.ON har de installerat laddboxar i sina car portar med tillhörande avläsning av laddningen.  Vi har pratat med Nils-Gunnar Holmer, medlem i föreningen, om deras upplevelse att skaffa laddstationer.

Vad har ni för laddlösning?

– För oss var pris, kvalitet och avläsning så att vi kan debitera viktigt. Vi valde därför E.ONs Baspaket. Det betyder att vi själva sköter debiteringen med hjälp av ett underlag med laddstatistik som vi får av E.ON. Eftersom vi har en låst parkeringsmiljö är vi varken i behov av laddboxar som går att låsa eller en identifiering av användaren. Våra behov täcktes därför gott och väl med E.ONs basalternativ, säger Nils-Gunnar Holmer.

Nils-Gunnar Holmer

Hur kom det sig att ni valde att investera i laddstationer?

– Frågan togs upp av en boende som hade köpt en elbil och behövde ladda. Att ladda i de vanliga eluttagen var både riskfyllt och orsakade att proppen small. Även om vi idag bara har tre garage som äger en elbil diskuterade vi aldrig att bara investera i fåtal laddboxar. Antalet elbilsägare ökar ständigt och vi ville att alla i föreningen skulle ha samma möjligheter. Att ge alla i föreningen möjlighet att ladda uppmuntrar dessutom till att köpa en elbil vid nästa bilbyte, vilket är fördelaktigt för miljön.

Varför valde ni E.ON som leverantör?

– E.ON erbjöd det som matchade våra behov bäst. För oss blev det också ett av de billigaste alternativen. Vi var i kontakt med flera leverantörer innan vi bestämde oss.

Hur såg processen ut, från idé till färdiga laddstationer?

– I januari 2017 utsåg vi en grupp i föreningen som skulle ansvara för att undersöka frågan om laddstationer. Jag var en av tre medlemmar i gruppen och vi började att kontakta olika elleverantörer och beställa offerter. Det var en väldigt lång intern process men i april 2018 presenterade vi vårt förhandsarbete och det alternativ vi i gruppen föredrog för medlemmarna. Vi påpekade också att laddstationer till alla i föreningen är fördelaktigt på sikt, både för miljön och för nya boende. Det var ingen som opponerade sig och vi gick vidare med E.ON. Själva installationen tog cirka två veckor och i oktober var laddstationerna på plats och redo att börja användas.

Gästgiveriet laddbox

Hur löste ni kostnadsfrågan?

– Kostnaden för investeringen blev omkring 800 000 kronor och eftersom Klimatklivets bidrag hos Naturvårdsverket täckte halva investeringen landade vi på cirka 400 000 kronor. Samfälligheten har, tillsammans med några idealistiska medlemmar som lånat ut räntefria pengar till föreningen, stått för investeringen. Vi har även röstat igenom att höja föreningsavgiften med cirka 2 000 kronor per år under två års tid för att betala av våra skulder.

Har du några tips till andra föreningar som funderar på laddstationer till elbilar?

– När vi gjorde vårt förhandsarbete var vi ute och pratade med andra föreningar som hade gjort en liknande investering. Det tyckte jag var ett väldigt bra sätt att få tips och goda råd. Kontakta därefter flera leverantörer och beställ offerter för att se vilket bolag som kan matcha era behov bäst. För att processen ska gå smidigt tror jag också det är bra att ha samma leverantör och välja någon som täcker upp hela installationen. Välj en leverantör ni litar på och läs noga kontrakten. Vi upptäckte att några leverantörer uteslöt en del vilket skulle leda till att flera kostnader tillkom i efterhand.

Våra laddlösningar

Läs mer om våra laddpaket för företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter.