Värmepumpar | Värmekostnaderna sänktes med 80 % - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Luftvärmepumpar sänkte åkeriets värmekostnader med 80 %

Drygt 60 000 kronor per år. Så mycket har Martin Hanssons Åkeri lyckats spara på att effektivisera uppvärmningen i sitt lastbilsgarage – genom att byta oljepannan mot luftvärmepumpar. Martin Hanssons Åkeri AB har under många år transporterat gods åt logistikföretaget DB Schenker på en linje mellan Helsingborg och Örebro. Åkeriet, som har sin bas i Västra Karup i nordvästra Skåne, grundades redan 1929 av entreprenören Martin Hansson.

Från början tillverkade Martin Hansson takpannor. Sedan köpte han in en lastbil för att kunna leverera pannorna, och så småningom övergick verksamheten helt och hållet till transporter, berättar Martin Gottfridsson, som nu driver företaget i fjärde generationen.

Martin bytte takpannor mot ett åkeri

Idag äger Martin Hanssons Åkeri nio lastbilar, varav en grusbil och åtta tunga fjärrbilar i viktklassen 60-64 ton. Lastbilarna kör vardera cirka 15 000 mil per år.

– Vi uppgraderar fordonsparken kontinuerligt. Den äldsta bilen är från 2006 och de två senaste från 2016.

Åkeriet har även ett verkstadsgarage som är tillräckligt stort för att kunna serva två lastbilar åt gången. Garaget, som byggdes 1988, värmdes tidigare upp med en oljeeldad varmluftspanna som årligen förbrukade omkring sju kubikmeter olja. Kostnaden för oljeeldningen uppgick till omkring 70 000 kronor om året.

Eftersom vi mest använder garaget under helgerna då bilarna inte är ute i trafik, har det länge känts som en onödigt stor utgift för värmen.

Tills nu, vill säga. Tack vare två luft-luftvärmepumpar som installerats som komplement till oljepannan har värmeutgifterna sjunkit med hela 80 procent. Luftvärmepumparna, som har ett effektintervall mellan 2,4 till 18 kilowatt, är speciellt anpassade för industriell miljö och klarar att värma upp hela garaget till en komfortabel temperatur.

Om det bli en rejäl köldknäpp och värmepumparna inte räcker till kan vi använda pannan som reserv. Men hittills har det inte behövts.

Värmepumparna i garaget förbrukar cirka 11 000 kilowattimmar el om året, vilket med dagens elpris motsvarar ungefär 10 000 kronor. Enligt värmepumpsleverantören bör investeringen vara återbetald inom fyra år.

– Installationen tog två dagar och innebar inget större ingrepp i byggnaden, så det var en bra lösning både praktiskt och ekonomiskt, säger Martin Gottfridsson, som konstaterar att värmebytet gjort nytta även ur miljösynpunkt, eftersom fossilbränsle ersatts med renare el med betydligt lägre koldioxidutsläpp.

Med sänkta värmekostnader får vi dessutom pengar över för andra delar i verksamheten, till exempel för inköp av nya och mer bränsleeffektiva bilar. På så vis ger investeringen ytterligare miljövinst.

Energieffektivisering i lastbilsgaraget

  • De nya luftvärmepumparna har sänkt uppvärmningskostnaden med 80 procent.
  • Investeringen kostade cirka 200 000 kronor och beräknas vara återbetald inom 4 år.
  • Att ersätta olja med el innebär också en miljöbesparing.
  • Installationen genomfördes av E.ON:s samarbetspartner Vuab Ventilationsutveckling AB.


     
Scrolla upp