Sedan 2007 har vi investerat nästan 250 miljoner kronor i elnätet på Vetlandas landsbygd. Av 200 mil ledningar återstår nu endast 5 mil att vädersäkra.

Arbetet med att vädersäkra elnätet kring Vetlanda har gett resultat; strömavbrotten har minskat i de områden där luftkablar grävts ner eller isolerats. Några områden återstår dock att åtgärda. Just nu pågår arbete kring Myresjö där luftledning ska ersättas med 10 kilometer markkabel. Drygt 50 kunder bor i området och satsningen uppgår till 10 miljoner kronor.

Vi investerar i Sveriges elnät

Fler företag vill etablera sig eller expandera i städerna, fler vill kunna ladda sin elbil, producera sin egen solel och åka tåg. Det gör att efterfrågan på el ökar. Vi är igång och bygger ut och förbättrar elnätet i hela landet. Fram till 31 december 2023 investerar vi 16 miljarder kronor i ett elnät som gör det möjligt för Sverige att växa med hjälp av förnybar energi.

Person går i ställverk