Hej! Jag heter Maria Lidholm och arbetar som gruppchef på E.ON Energidistribution. Mer specifikt så är jag gruppchef för nio projektledare, som driver 5-10 stora elnätsprojekt åt gången. Tillsammans jobbar vi med att bygga upp elnätet, där vi bland annat möjliggör ökad kapacitet till städerna och anslutning av vindkraft. Att hela tiden bygga och utveckla vårt teamarbete och bli bättre på vår affär är viktiga drivkrafter för mig i jobbet.

Energifrågor påverkar hela samhället

Det som gör energibranschen intressant och som får mig att känna mening i mitt arbete inom Energidistribution, är att jag kan vara med och göra skillnad i samhällsviktiga frågor. Energifrågor påverkar och berör så mycket och så många – från privatpersonen som vill titta på Netflix utan avbrott, till företaget som vill etablera en ny energikrävande fabrik. Elnätet är även möjliggöraren för att kunna ansluta förnybar energi och bidra till en hållbar energiproduktion.

Lådcykel och buss i stadsmiljö

Började som trainee

Min tid på E.ON började med traineeprogrammet, där jag såg till att prova på en rad olika avdelningar och roller. Redan från dag ett hade jag tillgång till ett stort nätverk av kontakter, vilket öppnade dörrar i alla möjliga riktningar. Jag provade på sammanlagt fem olika positioner inom E.ON-koncernen, både i Sverige och utomlands. Det blev en flygande start där jag utforskade den bredd av möjligheter som finns på E.ON.

Bytt roll ofta

Sedan dess har det varit händelserika år där jag har bytt roll ofta. Ibland har jag pushat mig själv att gå vidare, andra gånger har det varit min chef eller mentor som uppmuntrat mig att ta nästa steg. Och det är nog tack vare de ständigt nya utmaningarna som jag är kvar och trivs så bra som jag gör. Min rastlöshet får liksom aldrig fäste här.

Kulturen avgörande

En avgörande aspekt för mig är kulturen på företaget. Här känner jag att jag blir sedd för den jag är, och inte dömd utifrån bakgrund, kön och ålder. Att hjälpas åt och att stötta och respektera varandra är för mig självklara delar i mitt arbete inom E.ON. Med den grundtryggheten finns det inga hinder för mig att pusha min egen och mina kollegors utveckling framåt. Nästa mål för mig är att fortsätta arbeta för att skapa högpresterande team och därmed utvecklas som ledare.

Möt fler av våra medarbetare

”Jag går in i nya roller med 100% passion”

Innovatören Per älskar att vrida och vända på saker och försöka hitta den bästa lösningen. Sedan starten 1995, har han hunnit testa en hel del olika roller.

”För första gången sneglar jag inte på nästa steg”

Som ansvarig för vår solcellsaffär kan David odla sin passion för utveckling och samtidigt ta del av organisationens stora resurser. En stimulerande kombination, enligt honom själv.

”Vi vill hela tiden framåt”

Som anläggningsansvarig för fjärrvärme arbetar Azra både med stora omställningsfrågor internt och det lokala engagemanget med kunderna i Örebro.

”Det bästa av två världar”

Michel gillar att E.ON har både den innovativa kraften och ett affärsmässigt mindset för att kunna driva genom idéer – en miljö som erbjuder ständig utveckling. 

”Här gör jag skillnad på riktigt”

För gruppchefen Selma är drivkraften att kunna bidra till att människors vardag fungerar och rullar på – utan att de behöver tänka på det.