Ectogrid | Medicon Village först ut med nya tekniken - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Medicon Village först ut med den nya tekniken

Medicon Village Science Park i Lund är först i världen med att använda ectogrid™. Systemet minskar både deras energibehov och kostnader – pengar som istället kan investeras i den viktiga forskning och innovation som bedrivs på området.

I Medicon Village Science Park samarbetar idag 120 företag och organisationer för att förbättra människors liv och hälsa. Områdets 15 byggnader har olika och skiftande behov av uppvärmning och nedkylning.

”Vad vi genast gillade med ectogrid™ är att det låter oss återanvända och dela energi mellan våra byggnader”, säger Mats Leifland, VD på Medicon Village. ”Vår affärsidé är att ta oss an utmaningar på innovativa sätt – det gäller även vår energianvändning ur kostnads- och miljösynpunkt. Det är viktigt både för oss och våra hyresgäster att vårt ekologiska fotavtryck är så litet som möjligt. ectogridä är därför en innovation som passar oss väldigt väl. Vi får en större kontroll över vårt energisystem och ett mer fördelaktigt energipris.”

Energibesparingarna har en positiv effekt på miljön. Och eftersom allt ekonomiskt överskott ska gå till forskning och innovation, har ectogrid™ dessutom en direkt inverkan på hur Medicon Village kan bedriva sin betydelsefulla verksamhet.

Minimala förluster

Byggnationen av ectogrid™ tog fart hösten 2017. Fortsättningen sker i etapper tills alla 15 byggnader är anslutna till systemet år 2020. Redan efter första etappen kommer företagsbyn att få lägre kostnader. Idag köps 10 GWh uppvärmning och 4 GWh nedkylning varje år. När ectogrid™ är färdigbyggt kommer det att räcka med 3 GWh energi per år. Resterande 11 GWh, värme som kyla, balanseras mellan de olika byggnaderna, vilket ger i stort sett obefintliga energiförluster. ectogrid™ utnyttjar med andra ord energin maximalt – överskottet från en byggnad kommer till nytta i en annan. Ectogrid™ kan alltså leverera både värme och kyla från ett och samma energisystem.

Fjärrvärmenät har normalt en temperatur mellan 90 och 100 grader. I ectogrid™ är vattnet mellan fem och 40 grader just för att kunna ersätta båda näten för fjärrvärme och fjärrkyla. Eftersom element och varmvatten behöver en högre temperatur än så, har varje ansluten byggnad även en värmepump som värmer upp vattnet som sedan leds ut till element och kranar.

Maximal effektivisering

För att effektivisera ectogrid™ ytterligare, har man kopplat på det digitala molnet ectocloud™. Här används algoritmer och data kopplat till bland annat byggnader, väder, lokal energiproduktion och elbilsladdning för att nyttja energin där den behövs som mest. Genom att kontinuerligt samla information om byggnaderna, ska man kunna förutse framtida användningsmönster och i förväg optimera systemet för kommande energibehov.

 

Scrolla upp