Det råder byggboom i Örebro och i takt med att staden växer blir behovet av ett utbyggt och tryggt elnät större. Därför investerar vi 100 miljoner kronor de närmaste åren för att bygga en ny fördelningsstation i Skebäck. Det ska både möta behovet av en planerad stadsutveckling i området, men även se till att antalet strömavbrott i staden minimeras.

Förstärker nätet för nyetableringar

Att det råder byggboom i staden råder det inget tvivel om. Enligt Statistiska centralbyrån är Örebro det län där det byggs flest nya lägenheter per invånare.

– Genom att bygga den nya fördelningsstationen kan vi fortsätta att ansluta nya kunder till elnätet och på så vis tillmötesgå den stora tillväxt som just nu sker i Örebro. Det blir en försäkran till både våra befintliga och nya kunder om att även i fortsättningen kunna leverera el efter deras behov, säger Björn Persson, regionchef på E.ON.

Huvudsyftet med den nya fördelningsstationen är att förstärka nätet i de östra och centrala delarna av Örebro, för att möjliggöra en rad planerade nyetableringar och utbyggnader i området. En av dessa är utbyggnaden av Örebros universitetssjukhus.

– Vi måste se till att det finns tillräckligt med kapacitet i elnätet så att sjukhuset får den el det behöver och fungerar som det ska. Ytterligare en aspekt är stadsutvecklingen. Det kommer att ske en stor framtida utbyggnad i Skebäck och vi måste då se till att elnätet är anpassat för att möta tillväxten, säger Björn Persson.

Ett driftsäkrare nät

Målet är också att få ett mer driftsäkert elnät runt Örebro genom att bygga så kallad rundmatning. Det innebär att det går att ta in ström från andra håll om man till exempel får ett strömavbrott.

– Vi bygger helt enkelt ut vårt elnät i regionen. Genom utbyggnaden av elnätet där den nya fördelningsstationen i Skebäck ingår så kommer vi att få en rundmatning. Det kommer dels att göra att antalet störningar blir färre, men när de väl sker kommer vi också att kunna åtgärda dem mycket snabbare, säger Björn Persson.

Byggandet av fördelningsstationen startade hösten 2018 och vi är i full gång.

Så förnyar vi elnätet

Se hur vi gör det möjligt för Sverige att växa med förnybar energi.