E.ON investerar 20 miljoner kronor för att förstärka elnätet i Enebyberg, Danderyd. Arbetet beräknas pågå under hela 2021 och berör cirka 2 000 invånare.

– Genom att förstärka elnätet höjer vi kapaciteten i Enebyberg. Det behövs eftersom området växer snabbt, men det är också viktigt för att möjliggöra energiomställningen och den ökade elanvändningen i samhället, säger Lena Berglund, regionchef för E.ON.

Förstärkningen gör även området bättre rustat vid eventuella strömavbrott.

Del av ett större förstärkningsarbete

Mångmiljoninvesteringen i Enebyberg är en del av E.ONs mer omfattande arbete att förstärka elnätet i Danderyd kommun. Sedan en tid tillbaka har E.ON byggt om elstationer i flera områden i kommunen och bytt ut äldre kablar mot moderna med högre kapacitet. 

– Danderyd är en av de kommuner vi investerar allra mest i. Investeringsplanen till och med 2023 omfattar ytterligare 55 miljoner i andra förstärkningsarbeten i kommunen. Dels på grund av att elnätet på många håll behöver moderniseras, dels för att vi ser att elanvändningen ökar – en utveckling som kommer att fortsätta i takt med att allt fler till exempel skaffar elbil, säger Lena Berglund, regionchef för E.ON.

Vi investerar i Sveriges elnät

Fler företag vill etablera sig eller expandera i städerna, fler vill kunna ladda sin elbil, producera sin egen solel och åka tåg. Det gör att efterfrågan på el ökar. Vi är igång och bygger ut och förbättrar elnätet i hela landet. Fram till 31 december 2023 investerar vi 16 miljarder kronor i ett elnät som gör det möjligt för Sverige att växa med hjälp av förnybar energi.

Man går i ställverk