Den senaste tidens dramatiska ökning av elpriset har medfört att den prisprognos som nuvarande elnätsavgift är baserad på är kraftigt underskattad. Därför behöver E.ON höja elnätsavgiften från den 1 maj 2022. Här hittar du svar om du har frågor.

Hur stor blir avgiftshöjningen?

Storleken på din elnätsavgift beror på var i landet du bor och vilken säkringsstorlek du har. Kostnaden varierar även från kund till kund då den rörliga delen av elnätsavgiften följer elförbrukningen.

En genomsnittlig lägenhetskund med en årsförbrukning på 2 000 kWh kan räkna med en höjd elnätsavgift på omkring 20 kronor/månad, medan en villakund med en årsförbrukning på 20 000 kWh får en höjning på cirka 100 kronor/månad.

Varför höjs elnätsavgiften just nu?

Den dramatiska utveckling vi sett under den senaste tiden har varit svår att ta höjd för i vår prisprognos. Elhandelspriset har påverkats av många olika faktorer under vintern och med kriget i Ukraina ser vi nu ännu högre energipriser. De höga elpriserna medför kraftiga kostnadsökningar för oss som nätägare genom så kallade nätförluster, därför finns det nu behov av en justering för att täcka våra ökade kostnader.

Vad är nätförluster?

Nätförluster innebär att en del av elen går förlorad som värme när den transporteras genom nätet och elnätsbolagen behöver köpa extra el för att kunna leverera den utlovade mängden. Vi tar inte ut några extra marginaler för dessa inköp. Så när elpriserna stiger, stiger även kostnaden för våra nätförluster.

Hur påverkar avgiftsjusteringen E.ONs intäkter?

Den avgiftshöjning vi nu genomför motsvaras så gott som helt av ökade kostnader för bland annat nätförluster till följd av högre elpriser. Avkastningen på nätavgiften är strikt reglerad och inget vi bestämmer över själva. Om vi ska klara av en storskalig elektrifiering och omställning från fossila bränslen behöver vi förstärka, underhålla och göra nya investeringar i de svenska elnäten. Det är till detta arbete elnätsavgiften går.

Vad kan jag själv göra för att påverka mina elkostnader?

Genom att se över din energianvändning och göra vad du kan för att minska förbrukningen kan du se till att fakturan hålls nere så gott det går. Här på eon.se hittar du mängder av tips för att spara energi för alla typer av boenden.

Privatkunder

Företagskunder