Det tog cirka 1,5 år från första spadtaget och kostade drygt 20 miljoner. Nu är ombyggnationen av vår regionnätsstation utanför Mörbylånga klar. Syftet med investeringen är bland annat att öka kapaciteten, leveranssäkerheten och möjliggöra energiomställningen på Öland och i regionen.

Regionnätsstationen har fått en totalombyggnad där viktig teknik bytts ut. Stationen har nu helt nya transformatorer, ställverk och linjefack, teknik som är nödvändig för elförsörjningen.

– Genom ombyggnationen får vi en mer robust elförsörjning på Öland och skapar förutsättningar för fler investeringar på ön. Den här satsningen möjliggör också klimat- och energiomställningen, både på Öland och i Kalmarregionen, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

I regionnätsstationen i Mörbylånga transformeras spänningen från vårt regionnät ner till lokalnät, från 50kV till 10kV. Det är sedan den spänningen som distribueras över, bland annat, det Öländska Alvaret innan det transformeras ytterligare en gång innan det når hushållen.

– Satsningen på upprustningen av regionnätsstationen betyder mycket för kommunen och vi är glada över att E.ON tryggar elförsörjningen för våra medborgare. Vi ser också fram emot de fortsatta satsningarna som ska vädersäkra flera delar av vår kommun, säger Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande i Mörbylånga kommun.

Mellan 2020-2023 investerar vi närmare 100 miljoner i vädersäkrande åtgärder i lokalnäten – bara på Öland. Ombyggnationen av regionnätsstationen i Mörbylånga har varit en förutsättning för att kunna göra det planerade arbetet med att vädersäkra det öländska elnätet. På de platser det bedöms lämpligt grävs ledningar ned i marken. De luftledningar som behålls isoleras för att bättre stå emot väder och vind för att öka leveranssäkerheten och minska risken för avbrott.

Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution och Anna-Kajsa Arnesson (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Mörbylånga kommun, inviger regionnätsstationen på Öland.
Vid invigningen av satsningen. Från vänster Anna-Kajsa Arnesson (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen och kommunalråd, Mörbylånga kommun, Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution, Anna Willsund, kommundirektör Mörbylånga kommun och Daniel Axelsson, etableringsansvarig E.ON Kalmar.

Vi investerar i Sveriges elnät

Fler företag vill etablera sig eller expandera i städerna, fler vill kunna ladda sin elbil, producera sin egen solel och åka tåg. Det gör att efterfrågan på el ökar. Vi är igång och bygger ut och förbättrar elnätet i hela landet. Fram till 31 december 2023 investerar vi 16 miljarder kronor i ett elnät som gör det möjligt för Sverige att växa med hjälp av förnybar energi.

Person går i ställverk