OKQ8 satsar i Sveriges gröna korridor - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

OKQ8 satsar i Sveriges gröna korridor

E.ON och OKQ8 snabbladdar Sverige och Danmark


E.ON med partners erbjuder idag drygt 3100 laddstationer i Europa. Ett nytt avtal med OKQ8 Scandinavia innebär ytterligare stabilitet i infrastrukturen med ökad möjlighet för elbilister att snabbladda sina bilar.

Avtalet tar i ett första skede sikte på att E.ONs snabbladdarstationer placeras på OKQ8s stationer främst i Sverige men även stationer i Danmark under 2017 och 2018. Detta bidrar ytterligare till den 1500 km långa gröna korridor som binder samman Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Hamburg. Etableringen knyter ihop storstadsregionerna så att fler elbilister kan färdas mellan dem utan "räckviddsångest". Snabbladdarna gör det möjligt att ladda de flesta batterier på 20-30 minuter.

– Det ska vara enkelt att köra fossilfritt, säger Karin Waldén, Head of Sustainable transports på E.ON Sverige. Samarbete är nyckeln för att erbjuda våra kunder miljövänliga alternativ. Nu tar vi tillsammans med OKQ8 Scandinavia ett flermilakliv mot en stabil och utbredd infrastruktur som gynnar alternativa fordon.

Ett steg närmare fossilfritt

E.ON och OKQ8 Scandinavia är redan idag partners inom biogas. Det nya avtalet blir nästa steg i transportsektorns omställning till fossilfria alternativ. Den tekniska utvecklingen inom elfordon har de senaste åren möjliggjort ett allt längre resande. Inom några år väntas elbilar med en räckvidd på uppemot 500 km som standard.

– Vi möjliggör rörelse för människor och ser el som en naturlig del av framtidens drivmedel. När E.ON tar över driften av våra snabbladdningsstolpar och vi tillsammans etablerar ytterligare nya, förbättrar vi vår service och kundernas upplevelse, säger Andréa Haag, Director Sustainability & Communication på OKQ8 Scandinavia.

Avtalet är en del i det unika EU-projektet GREAT, en stor satsning mellan energibolag, fordonstillverkare och offentlig sektor, som alla samarbetar för att minska koldioxidutsläppen i transportsektorn.

Scrolla upp