Idag rullar cirka 58.000 elektrifierade fordon i Sverige, och enligt sajten elbilsstatistik.se ser man en fortsatt ökning. Men trots en ökning av el- och hybridbilar i Sverige pratar många fortfarande om "räckviddsångest" och att det är brist på laddningsmöjligheter.

Kvinna vid laddstolpe

I Malmö är klimatmålen för framtiden höga. Parkering i Malmö har därför tillsammans med E.ON valt att göra det enkelt för invånarna i Malmö att leva med ett elektrifierat fordon genom att installera laddstolpar i ett flertalet parkeringshus.

– I Malmö finns för närvarande cirka 1 100 laddbara fordon och siffran ökar snabbare än riksgenomsnittet. Det är därför viktigt att infrastrukturutbyggnaden sker i samma takt, och med vårt projekt så kommer Malmö att kunna hänga med i utvecklingstakten på fordonssidan, säger Karin Waldén, ansvarig för e-mobility på E.ON.

”Handlar inte bara om att installera ett antal laddstolpar”

Under det senaste året har Parkering Malmö installerat 100 laddstationer i sina parkeringshus runtom i Malmö. Men Tomas Strandberg berättar att hållbarhetsarbetet inte stannar när installationerna är klara. Just nu tittar Parkering Malmö på andra hållbara lösningar för att göra infrastrukturen i Malmö mer hållbar.

– Vi håller just nu på att se över möjligheterna med att installera solceller i anslutning till våra parkeringshus. Genom att ladda sin elbil med förnybar el från solen bidrar vi ytterligare till en mer hållbar lösning. Jag tror att det är den typen av lösningar aktörer i samhället måste arbeta utifrån, det handlar inte bara om att installera ett antal laddstolpar och sedan vara nöjd, säger Tomas Strandberg.

Är med och bidrar till stadens hållbarhetsmål

Arbetet med att installera laddstationer i parkeringshusen är något som kommer att fortsätta i framtiden berättar Tomas Strandberg.

– Vi vill göra det enklare för bilförare i Malmö att välja ett mer klimatsmart alternativ. Malmö har idag högt uppsatta mål för hållbara lösningar och för oss är det en självklarhet att bidra till det arbetet, säger Tomas Strandberg.