Företag | Så drar Påarps gård nytta av smarta energival - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Så drar Påarps gård nytta av smarta energival

Jordvärme, vindkraft och elbilar. På Påarps gård har medvetna energival inte bara lett till minskad miljöbelastning och sänkta kostnader.
– Vi märker att våra energival gör att miljömedvetna kunder hellre väljer oss, säger Anders Mårtensson.

Påarps Gård, naturskönt belägen i den lilla kyrkbyn Håcksvik i Svenljunga kommun, är ett familjeföretag sedan sex generationer. Idag är det Anders och Pernilla Mårtensson som varje år erbjuder 20 000 gäster att njuta av boende och mat, lantlig inramning, skog och en ädelfisksjö.

Resan med att energieffektivisera Påarps gård inleddes för några år sedan.
– Vi har en hel del utebelysning och när lampor gick sönder började vi då som ett medvetet val att gradvis ersätta dem med lågenergilampor, säger Pernilla Mårtensson.

Principen är att alla nya produkter ska hålla en god energiklass, även om de är lite dyrare. Båtarna på gårdens fiskecamping drivs av elmotorer och för transporter inom området används elbilar. Uppvärmning sköts av jordvärme och en central vedanläggning, och all el kommer från vindkraft. Gästerna inbjuds också att delta i energiarbetet. På gårdens hotell- och konferensanläggning informeras varje kund om hur Påarps gård ser på energianvändning.

När kunderna har fått ta del av vår tankar kring hållbarhet, drar de ofta själva ner på elförbrukningen. Vi märker det speciellt på varmvattnet.

Resultat: Sänkta kostnader och minskade utsläpp

Valet av eldrivna motorer på Påarps gård innebär lägre koldioxidutsläpp, och totalt sett minskad energiförbrukning ger förstås också sänkta kostnader.
– Sammantaget har vi lyckats minska vår energiförbrukning med 15 procent, säger Anders.
Profileringen inom energiområdet bidrar också till att stärka marknadsföringen av Påarps gård.

– Att välja energi som är bättre för miljön ser vi som en långsiktig investering i vårt miljöengagemang, men också i vårt företagande. Många av våra kunder är miljömedvetna företag som hellre väljer oss tack vare våra miljöval, säger Pernilla Mårtensson.

Smart energi på Påarps gård

- Jordvärme

- Vindkraftsavtal

- Elfordon

- Sänkt varmvattenförbrukning genom information

- 15 procent lägre energiförbrukning

- Energiåtgärderna har gett fler kunder

 

Scrolla upp