Lyckas bättre på energimarknaden

Vi hjälper allt fler kunder med deras energiköp genom en aktiv portföljförvaltning. Med expertkunskap kan vi råda dem gällande riskstrategier vilket skapar större förutsägbarhet och ger bra resultat.

– Förutsägbarheten gör att energiinköpen på ett bättre sätt kan följa bolagets övergripande strategi, förklarar Emma Tronarp Trawén som är Head of Energy Sales på E.ON Sverige.

Som förvaltningskund kan du lita på att våra experter hanterar er individuella portfölj och aktivt bevakar era intressen genom:

  • Individuell förvaltning och rådgivning
  • Skräddarsydd prissäkringsstrategi
  • Marknadsanalyser 
  • Rapportering av portföljen
  • Budget och prognoser 

Våra experter ”lever” i den globala energimarknaden varje dag, varje timme, och ser hur världshändelser driver trender som påverkar energipriser på kort och lång sikt. Beroende på hur avtalet ser ut kan förvaltarna reagera snabbt och justera mixen av energileverantörer för att möta kundens strategi på bästa sätt, ofta i dialog med kunden.

– Samtidigt som vår kunskap täcker marknaden globalt är vi alltid tillgängliga för våra kunder här i Sverige, för att diskutera deras strategier eller svara på frågor kring energimarknaden, berättar Emma.

En god portföljförvaltning handlar inte bara om ekonomi. Tack vare djup kunskap om såväl marknaden som kunderna kan våra experter också ge råd kring hållbara lösningar.

Nära partnerskap och digital uppföljning

– Genom att lära känna våra kunder och deras verksamhet på djupet får vi en förståelse som är nödvändig för att kunna skapa och upprätthålla en hållbar strategi för energiinköp, ur såväl ett ekonomiskt som hållbarhetsmässigt perspektiv.

Emma understryker att det sällan handlar om att göra kundens hela energiinköp inom ramen för portföljförvaltningen, omfattningen anpassas efter kundens behov och riskstrategi.  Men oavsett hur stor del av elinköpen som sker den vägen har kunden löpande tillgång till information i den digitala plattformen E.ON Navigator. Den har visat sig bli ett kraftfullt verktyg för såväl uppföljning och rapportering som planering. 

5 skäl som talar för vår portföljförvaltning

  1. Portföljförvaltning med global expertis och globalt fokus
  2. Analys och handel sker i Sverige
  3. Rådgivning bygger kunskap hos dig som kund
  4. Vi har nära till dig som kund och träffar dig gärna
  5. Webbportal för detaljerad rapportering och planering