Så används solceller för att förändra bilden av Sofielund - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Så används solceller för att förändra bilden av Sofielund

Sofielund är en stadsdel i förändring. Området, som vi hittar mellan innerstaden och Rosengård i Malmö, har över 12 000 invånare och omkring 1 000 verksamheter, både mindre företag och stora industrier. Ändå är det idag mest känt för svartklubbarna kring Norra Grängesbergsgatan och har länge haft ett skamfilat rykte. Det vill man ändra på, bland annat med de solceller som nu sitter på nio av taken.

Mot nya tider

Sedan 2014 finns Fastighetsägare Sofielund. Det är en ideell förening för de som äger fastigheter i området, men är även öppen för verksamheter och företag. Föreningen arbetar hårt för att göra området tryggt och hållbart, för att fler företag ska vilja etablera sig där och för att de boende ska trivas.

– Tillsammans med de boende och staden vill vi fortsätta att utveckla Sofielund till en attraktiv del av Malmö, där alla kan känna sig trygga och stolta. Mycket har redan gjorts. Oseriösa fastighetsägare har lämnat området och renhållningen har blivit ett föredöme för resten av staden, berättar Jan Svärd, ordförande i föreningen.

Totalt pågår mer än 110 olika projekt i området kring bland annat energi, stadsmiljö, renhållning samt social och ekologisk hållbarhet.

– Det lokala engagemanget för att lyfta stadsdelen är unikt. Sofielund är på väg att bli en trygg, säker och ren stadsdel. Glädjande nog ser vi ingen återväxt bland de kriminella och det finns en ny känsla av lugn för de boende, säger Jan Svärd.

Solceller en del i planen

Man har även tagit den stora miljöfrågan på allvar, bland annat genom att installera solceller på taken. Sju fastighetsägare har i samarbete med oss på E.ON installerat 1 000 kvadratmeter solpaneler på totalt nio tak.

– Fördelarna med solceller är många. Vi blir mindre beroende av elpriser, ökar värdet på fastigheterna och minskar utsläppen, säger Jan Svärd.

Solpanelerna ingår i en forskningsstudie om hur man kan optimera nyttan av solpaneler i stadsmiljö och finansieras delvis med forskningsmedel från Naturskyddsföreningen. Satsningen på solceller är en av många delar i deras stora arbete inom klimat, energi och kretslopp i området, som bygger på ett avtal som Fastighetsägare Sofielund har skrivit under kring FN:s klimatmål.

– Det har varit en intressant process. Anläggningarna är nämligen nästan lika stora, men de vetter åt olika lägen med olika vinklar. När vi jämförde dem och deras effekt kunde vi dra lärdom av vilka av taken som producerar mest solel. Det resultatet kan fastighetsägarna dra nytta av nästa gång de sätter upp solceller, säger Johan Hörlin, affärsansvarig på E.ON.

Redan första året, 2017, nådde man målet att producera 15 000 kWh.  Solcellerna producerade till och med mer än vad föreningarna behövde och överskottet såldes tillbaka till E.ON.

Ett givande samarbete

Med projektet arbetar E.ON, Malmö Stad och fastighetsägarna tillsammans med social hållbarhet för att lyfta området. I Sofielund går trygghet och miljöfrågor hand i hand. I det har projektet med solcellerna också bidragit.

– Vi har ju gjort en riktig affär tillsammans, inte bara haft möten och pratat. Solcellerna har varit ett av de goda exemplen där näringslivet, fastighetsägarna och kommunen har samarbetat. Genom arbetet har vi fått en närmare kontakt med varandra. Vi tror och hoppas att fastighetsägarna uppfattar oss som den bästa hållbara energipartnern. Förr i tiden levererade energibolagen kilowattimmar och värme och så var det bra så. Nu gör vi affärer i samspråk, där vi diskuterar hållbara energilösningar. Det är det vi vill, säger Johan Hörlin.

Arbetet fortsätter

Johan Hörlin hoppas att detta bara är början.

– Nu har vi gjort detta. Vad är nästa steg? Kan vi knyta ihop solceller med laddlösningar och elbilar? Det finns ju dessutom fler tak, fortsätter han entusiastiskt.

Även för Fastighetsägare Sofielund fortsätter arbetet. Nu jobbar de för att fler i området ska investera i solceller, både boende och företag. Samtidigt vill man göra det enklare för fastighetsägare att installera solceller på sina bostadshus.

– Det känns redan nu som att Sofielund har lyfts upp till något som är positivt. Vårt arbete med att göra Sofielund till ”Vårt Sofielund” har tagit sin början. Vi har till exempel diskuterat med E.ON hur man kan göra gemensamma kvartersanläggningar där flera fastighetsägare  kan gå ihop och installera solceller för sitt kvarter, säger Jan Svärd.

Scrolla upp