Hållbarhet | Så samarbetar E.ON och OKQ8 - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Så arbetar E.ON och OKQ8 för en fossilfri fordonsflotta

Egentligen är det inte självklart att OKQ8, som i många år har sålt fossila bränslen till sina kunder, skulle dela visionen som vi på E.ON har om en hållbar och fossilfri fordonsflotta. Men spelreglerna förändras, och i takt med att kunderna efterfrågar fossilfria alternativ måste också drivmedelsstationerna erbjuda det. Det ligger också i linje med de nationella målen: en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Man tankar biogas.

– Jag tror att miljö och hållbarhet egentligen är hygienfaktorer i de flesta branscher och företag i dag. Och då handlar det ju lite om att försöka accelerera ytterligare utifrån det, så att kunden väljer oss även framåt, säger Andréa Haag, direktör för hållbarhet och nätverk på OKQ8 och fortsätter:

– För vår del så har hållbarhet från början handlat om att hitta alternativa drivmedel. Och där är vårt samarbete med E.ON kring biogasen, och nu laddstolpar för elfordon, två exempel.

Vill ha starka partners

För det lyckosamma och långvariga partnerskapet började med just biogas. Sedan 2008 går det att tanka biogas från E.ON hos OKQ8. E.ON hade produkten som OKQ8 ville erbjuda – och OKQ8 hade det nätverk av stationer som E.ON ville åt.

– Vi har ungefär 700 stationer där infrastrukturen redan är färdig för bilister och människor på väg. På 350 av de stationerna finns det också kaffe, toaletter, mat och annan service. Vi har mycket kunskap kring vad bilisterna vill ha. Vår slutsats är att gasbilister eller elbilister inte är särskilt annorlunda än andra bilister. Men när vi startade samarbetet fanns det ganska få gastankställen och det var anläggningar som låg ganska avsides, säger Andréa Haag.

Andréa Haag, direktör på OKQ8.

– Vi tittade på ett samarbete utifrån ett partnerperspektiv just för att kunna få till fler anläggningar. Och bränsle i gasform var inte vår spetskompetens. Vi hade bensin, diesel och E85 på alla våra anläggningar, men hade inte så mycket kunskap om gas som fordonsbränsle, utan det kändes naturligt att vända sig till en större aktör inom den branschen och då var E.ON ett naturligt val. För oss är det viktigt att det är en partner med hög trovärdighet och som vill mycket inom samma område som vi. Det är med starka partners som vi kan få något att hända, fortsätter hon.

Kombinerar sina specialiteter

Fredrik Åkesson, försäljningschef för g-mobility hos oss på E.ON, håller med.

– Genom det här partnerskapet har vi lyckats kombinera de sakerna som vi båda är duktiga på. Vi har hjälpt OKQ8 att få in ett grönt drivmedel på sina stationer och OKQ8 har hjälpt oss att få tillgång till bra placeringar där kunder vill komma och tanka. Det är en vinst både för dem, för oss – och för kunderna.

Fredrik Åkesson, försäljningschef för e-mobility på E.ON.

Dialogen måste hela tiden hållas tät mellan de två parterna, och visst händer det att intressen kolliderar.

– Det kan ju finnas önskemål från E.ON om att de vill etablera ett gastankställe på ett visst läge, som kanske inte funkar utifrån vårt perspektiv på grund av trafikflöden och att vi vill underlätta för ett bra besök för alla kunder. Så de etableringsplaner som E.ON har och deras tanke på var det finns en marknad för gaserbjudandet måste synkroniseras med hur förutsättningarna ser ut på våra platser, säger Andréa, och fortsätter:

– Men det funkar jättebra. Det är därför vi fortfarande har ett samarbete, annars skulle vi inte ha hållit på i över tio år. Det är jättespännande och nu har vi inte bara begränsat det till gasaffären utan också gett oss in i att etablera laddstolpar tillsammans.

Solceller och laddstolpar ska framtidssäkra affären

Att ta vidare samarbetet till att även inkludera laddstationer föll sig naturligt.

– Det handlar mycket om utvecklingen på marknaden överhuvudtaget. Av Sveriges 5 miljoner bilar på personbilssidan så är det inte mer än 10 – 15 000 som är rena elbilar. Men vi ser ändå att trycket är stort och etableringskurvan väldigt brant. Det tåget vill vi vara med på. Vi är måna om att framtidssäkra vår affär och då tror vi att laddstolpar för att ladda elbilarna kommer att vara en del i det som gör att kunderna kommer fortsätta att komma till oss, säger Andréa Haag.

Kvinna tankar biogas.

Och det hållbara samarbetet har fler delar.

– Vi har även tagit fram ett avtal för att installera solceller. Vi har satt upp det på några av OKQ8:s stationer och tittar på några till. Sedan har vi även ett elhandelsavtal där vi säljer el till alla deras stationer, säger Fredrik Åkesson.

– Det är väldigt kul att det här partnerskapet har fått utvecklas över tid. Vi har sett den vinst som finns för oss båda och kunnat utveckla det vidare, avslutar han.

Scrolla upp