Orkla vill vara en ledande aktör inom hållbarhet i sin bransch, med tufft satta mål till 2025. Men hur ska man nå dit? En viktig del är energieffektivisering – något man nu tittar närmare på i ketchupanläggningen i Fågelmara.

Klockan tickar snabbt mot 2025 och om Orkla ska nå sitt hållbarhetsmål gäller det att ligga i. En del i arbetet med att jobba mot en mer hållbar produktion ligger i energieffektivitet. I rena siffror handlar det om en 30-procentig minskning av energianvändningen till 2025 jämfört med 2014.

I ett steg för att nå målet samarbetar Orkla med oss på E.ON, i projekt för omfattande energibesparingar. Projekten drivs under tre år och som energileverantör står vi på E.ON för alla delar, från inledande förstudier och installation av system till fortlöpande uppföljning av resultaten.

– Vi kommer här in som en partner i att få detta mycket viktiga arbete att verkligen bli gjort. Den stora utmaningen idag ute hos våra kunder är att kunna avsätta den tid och det engagemang som behövs internt för att kunna få ut mesta möjliga effekt. Det är oftast en omöjlig ekvation att få till och slutar oftast i att det görs alla möjliga förslag och rapporter men allt som oftast utförs inte det som man diskuterar på grund av tidsbrist. Detta vill varken vi på E.ON eller Orkla ska hända och därför arbetar vi enligt principen att allt ska leda till konkreta projekt som verkligen gör skillnad, säger Niclas Hackfelt, Projektutvecklare på E.ON. 

Ett konkret projekt som Niclas Hackfelt pratar om är Orklas ketchupanläggning i Fågelmara.

Orklamedarbetare

Hur ser lösningarna i Fågelmara ut? 

– Gemensamt för alla samarbeten är att man alltid försöker utgå från produktionsprocesserna, vilket har resulterat i projekt med allt från optimering av ketchuptillverkningen till läckage- och baslastoptimeringar som resulterat i bortbyggda produktionsflaskhalsar med ökad produktionskapacitet till en lägre energikostnad. Men lösningarna innehåller även mer traditionella energieffektiviseringslösningar som värmebalansering från olika spillvärmekällor, nya effektiva automationssystem och konvertering till effektivare värmeproduktion, säger Niclas Hackfelt.

Varför är det här viktigt? 

– Ska man kunna vara marknadsledare inom sin bransch även i framtiden behöver man vara marknadsledare och innovativ också inom hållbarhet. Orkla ser ett behov av att accelerera omställningen mot 100% hållbarhet och vi på E.ON är där och hjälper till att göra det möjligt, avslutar Niclas Hackfelt.

Smarta energilösningar

Mindre förbrukning betyder mindre kostnader för din verksamhet. Vi hjälper dig att ta kontroll över energianvändningen.