Bara mineraler i skånska Svedala följer den gröna vågen – både när det gäller deras egna produkter och elen som används i tillverkningen.

Sedan i somras står solceller från E.ON för en tredjedel av deras elförbrukning.

– Det känns bra att ta ett steg mot att bli mindre beroende av att köpa energi, säger företagets vd Susanna Bondeson.

youtube

Leran som finns i marken runt Svedala innehåller en mineralsammansättning som är väldigt gynnsam för odling i växthus och plantskolor. Det är något som Bara Mineraler har tagit fasta på sedan 1993, då de startade sin produktion av lergranulat. Leran bryts från marken i kommunen och görs sedan till granulat i fabriken. Sedan säljs den till yrkesodlare som blandar ner den i torv för att bland annat förbättra vattenupptagningen och näringsutbytet mellan torven och växternas rötter.

Förutom lera arbetar företaget också med pimpsten från vulkanen Hekla på Island som blir till specialjordar för urban odling så som gröna tak eller trädplantering i stadsmiljö, samt med tegelbalkar som används till byggnation av tegelhus.

– Vi arbetar bara med naturliga och hållbara material och hållbarhet ligger nog mycket i kulturen och själen här i företaget. Vi är många som har fötterna i myllan och en utbildning från lantbruksuniversitetet, med bakgrund från lantbruk eller trädgårdsnäring, säger Susanna Bondeson.

Steget till att sätta upp solceller var därför inte långt.

Vill bidra till utveckling

– Om man kan bidra och vara med i utvecklingen mot ökad solenergi vill vi gärna det. Vi tyckte att det kändes rätt att vara ett av de företagen som är tidiga med att göra den här satsningen.

Sedan i slutet av juli har Bara Mineraler en anläggning på 1 080 kvadratmeter på taket till de stora lagringshallarna.

– Vi har närmare 20 000 kvadratmeter takyta totalt, så det är inte så stor del som täcks av solceller. Men det kändes som en rimlig storlek för oss, säger Daniel Holm, produktionschef.

Anläggningen beräknas kunna ge cirka 185 000 kWh per år, vilket är ungefär en tredjedel av företagets elbehov.

– Vad vi kan se hittills levererar den vad den har lovat, så vi är helt klart nöjda, säger Daniel Holm, och fortsätter:

– Den del som slukar mest ström är tillverkningen av själva lergranulatet. Den startar vi redan klockan 5 på morgonen, vilken betyder att vi kan använda oss av solel redan från start, åtminstone under sommaren.

Den el som de inte använder själva, som exempelvis produceras på kvällen när tillverkningen har stängt för dagen, säljs tillbaka till E.ON som i sin tur säljer den till hushåll i närheten.

Solcellslösningar för dina behov

Att skaffa solceller är enkelt. Samtidigt minskar du företagets elkostnader och stärker miljöprofilen.