Geoenergi | Så funkar geoenergi - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Så funkar geoenergi

Genom att ta vara på solvärmen i marken kan geoenergi ge upp till fem gånger mer energi än vad som går åt till driften av systemet. Naturliga resurser i närmiljön används för att värma, alternativt kyla, fastigheter via ett vätskeburet system.

– Det är både hållbart och kostnadseffektivt, säger Teresa Mattisson, försäljningschef för energilösningar på E.ON.

Många fördelar

Det fantastiska med geoenergi är att det är solenergi som används, men också att samma system kan ge både värme och kyla. Kylan är i dag en viktig energibärare för alla kontor och andra kommersiella fastigheter. På sikt kommer säkert även bostäder i Sverige kräva komfortkyla.

– Geoenergi är ett sätt för fastighetsägarna att påverka sitt driftsnetto. Att sänka sina kostnader för energi, helt enkelt, säger Teresa.

Passar nästan var som helst

Lösningen skräddarsys efter de geologiska förutsättningarna på platsen vilken betyder att geoenergi kan installeras i stort sett var som helst i landet. Det passar dessutom både små och stora fastigheter.

– Stockholm är en väldigt bra plats eftersom det finns mycket berggrund där, men det går att hitta bra platser nästan överallt i Sverige, berättar Teresa.

En hållbar lösning

Den stora fördelen med geoenergi är att den i princip inte har någon miljöbelastning alls. Det behövs el till värmepumpen, men om elen kommer från solceller eller vindkraft blir det ett helt förnybart system.

Vi tar helhetsansvar och kan erbjuda en färdig lösning för värme och kyla. Vår utgångspunkt är alltid att börja med att minska energianvändningen och återvinna så mycket energi som möjligt, men vi kan också vara en kompetenspartner och göra det tillsammans med dig som köpare.

Scrolla upp