Elnätsinvesteringar | Så får vi Vaxholm att växa - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Så gör vi det möjligt för Vaxholm att växa

På Vaxholm i Stockholms skärgård är vi i full fart med att isolera och gräva ned ledningar med syftet att minska antalet avbrott och ha kapacitet för att allt fler flyttar dit. Det är en del i vårt större projekt att fram till år 2023 vädersäkra hela vårt elnät.

Säkra elförsörjningen i Stockholms skärgård

Solen skiner över Vaxholm denna vårdag. Långt ute på Rindö i ett skogsparti håller våra entreprenörer på att gräva ner kabel i marken. Totalt 4 mil kabel – varav en halvmil under vatten – kommer att läggas ut mellan Rindö, Vaxön och Skarpö i Vaxholms kommun. Syftet är att säkra elförsörjningen i den inre delen av Stockholms skärgård, vilket i sin tur är en del i vårt projekt att fram till år 2023 vädersäkra hela vårt elnät.

Bakom upprustningen ligger tanken om att ett modernt samhälle ställer högre krav på kvalitet och kapacitet i elnäten – inte minst på platser som är mer utsatta för väder och vind.

– Vi arbetar för att människor oavsett var de bor ska få en allt mer robust och tillförlitlig elleverans. Samtidigt går vi mot ett mer elektrifierat samhälle där allt fler människor kommer behöva mer el, säger Lena Berglund, regionchef på E.ON.

Mindre störningar i nätet

Arbetet syftar dels till att minska avbrott genom att skydda elledningarna – bland annat genom isolering och att gräva ned ledningar i marken – men också att ta höjd för att allt fler väljer att flytta ut till Vaxholm.

– Här ute i skärgården handlar det till stor del om att förstärka kapaciteten. Hela Stockholmsregionen växer, och då måste vi stärka elledningarna så att kommunerna kan fortsätta växa, säger Lena Berglund.

I fjol inträffade en rad elavbrott på Rindö och Skarpö, men det kommer att bli betydligt mindre störningar i nätet när upprustningen av nätet är klart 2019 menar Lena Berglund.

– Det här är områden som är avbrottsdrabbade, det är bland annat därför vi gör det här. Jag tror att de är väldigt nöjda att vi gör det här förstärkningarna, säger hon.

Vädersäkrar över hela landet

Det är en självklarhet att leveranskvaliteten på landsbygden ska vara lika god som i staden. Det menar Johan Aspegren som är kommunikationschef på E.ON Energidistribution.

– Det handlar inte bara om att strömavbrotten ska bli kortare, utan om att dagens samhälle har mycket högre krav på elkvaliteten jämfört med tidigare. Förr i världen var det inte ovanligt med rätt många avbrott på landsbygden. I dag tolererar folk inte det, med rätta, säger han.

I genomsnitt vädersäkrar vi 2 500-4 000 kilometer elledning om året, och planen är att vara klar med hela nätet år 2023.

Enligt Johan Aspegren är det ett kontinuerligt arbete som kommer att fortsätta i viss mån även i framtiden. På sikt handlar det om att förekomma problemen genom att se till att rusta inför förändrad elförbrukning och ändrade vanor – som att fler privatpersoner producerar sin egen el.

– När vi bygger om ett nät ska det hålla i fyrtio år. Sedan har vi alltid ett stort investeringsbehov. Vi måste kontinuerligt förnya vårt nät eftersom vi inte vill ha en underhållsskuld, att underhållet hamnar efter, såsom vi har sett inom annan infrastruktur, säger Johan Aspegren.

Scrolla upp