Så minskade Kolmården sitt oljebehov med 65 procent - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Så minskade Kolmården sitt oljebehov med 65 procent

Minskade oljebehovet med 64 procent första året

Kolmårdens djurpark, ofta kallad endast Kolmården, är Nordens största djurpark. Den är belägen 18 kilometer nordost om Norrköping vid Bråvikens norra strand.

Energieffektivisering med hänsyn till djuren

I slutet av 2012 bestämde sig ledningen för att starta ett arbete med att sänka energiförbrukningen. Energi är en stor kostnad i verksamheten och har en stark koppling till miljöfrågor och hållbarhet. En kortare förstudie gjordes och arbetet kom igång i början av 2013.

– Fokus har legat på tekniskt enkla åtgärder. Det gäller att gå försiktigt fram och hela tiden ta hänsyn till djur, besökare, personal och byggnad, säger Peter Gustavsson, energiingenjör på Energisk AB, som lett arbetet.

Ventilation för tigrarna

Vid en förändrad verksamhet i en byggnad vilken som helst, är det inte ovanligt att man glömmer bort att anpassa ventilationen. Det kan handla om drifttider eller luftflöden.

– Tigerhuset är ett bra exempel. Det byggdes för Bengaliska tigrar som kommer från varmt klimat men bebos idag av Amurtigrar, eller sibiriska tigrar som de även kallas. De är vana vid värre kyla än den som drabbar Kolmården. Tigrarna är helt enkelt inte alls inomhus på samma sätt och därmed behöver byggnaden inte ventileras som tidigare. Tigrarna har möjlighet att gå in och ut vilket gör att det finns minst en öppning som ger "självdrag". Det visade sig räcka mer än väl.

Oljebesparing hos delfinerna

En annan viktig åtgärd har varit att få olika system att fungera bättre. Enkla ombyggnader har gjorts för att öka "tillgänglighet och verkningsgrad" på befintliga värmepumpar i delfinariet. Det i kombination med avstängning av hela ventilationsaggregat under stora delar av året har lett till en kraftig besparing av oljeanvändningen i just den byggnaden.

– Delfinariet är att likna vid ett badhus där ventilationen är extra viktig, vilket kräver att man tänker sig för, betonar Peter Gustavsson.

Bättre temperatur för fåglar och personal

Översynen av temperaturer inomhus har lett till både sänkningar och höjningar. Exempelvis i byggnaden som huserar fåglar var temperaturen kombinerat med luftfuktigheten onödigt hög för de aktuella djuren. Sänkningen blev en klimatförbättring. I delfinariet har däremot såväl upplevd innetemperatur som bassängtemperatur höjts till förmån för främst personalen.

Ny värme till lejonen

I Lejonhuset har ett lite större grepp tagits med installation av ny värme och ventilation. Här har några standardprodukter kombinerats till ett system där temperaturen i vistelsezonen kraftigt höjts och gradienten minskats.

– Vidare pågår försök med behovsstyrd ventilation där en vanlig VOC-givare har provats för att mäta och styra luftkvalitet. Möjligen är inte en VOC-givare det bästa eftersom det främst är ammoniak man vill mäta.

Energibehovet minskade med en femtedel

Från juni 2013 till och med maj 2014 har den temperaturkorrigerade förbrukningen jämfört med referensåren minskat med 14 (13,6) procent för el och 64 (63,9) procent för olja. Sammanlagt blir detta en minskning med hela 20 (19,9) procent.

Scrolla upp