E.ON Navigator | Så tjänar Limhamnshus på E.ON Navigator - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Så tjänar Limhamnshus på E.ON Navigator

Fastighetsbolaget Limhamnshus använder tjänsten E.ON Navigator och har både fått bättre överblick över verksamhetens energikostnader och kunnat vidta energieffektiviserande åtgärder.

Limhamnshus äger och förvaltar lägenheter och lokaler från Malmö i söder till Finspång i norr. Som fastighetsägare har de av naturliga skäl flera el-, värme- och gasanläggningar för fastigheterna. Förutom ordinarie leveranser kan det tillkomma tillfälliga i samband med att en hyresgäst avflyttar, vilket eventuellt medför glapp tills den nya hyresgästen tillträder.

Enklare uppföljningsarbete

– Att manuellt föra över data från olika fakturor till exempelvis Excel, för att kunna göra uppföljningar, är väldigt tidskrävande. Dessutom anges oftast enbart månadsvärden på fakturorna och olika leverantörer har olika portaler, alla med sitt eget format. Med andra ord, det blir väldigt komplext, säger David Lillienberg, teknisk chef på Limhamnshus.

Sedan företaget började använda E.ON Navigator har den här typen av uppgifter blivit lättare och effektivare. Gränssnittet gör det bland annat möjligt att skapa fastigheter och sedan summera förbrukningen och kostnaderna för fastigheten istället för enskilda anläggningar, även per kvadratmeter.

Att kunna visa kostnader och energianvändning över tid, från timbasis eller över ett helt år, ger bra överblick över hela verksamhetens förbrukning och energikostnader. Det underlättar för nödvändig uppföljning.

Energieffektiva fastigheter

– För oss är det viktigt att ha effektiva fastigheter så långt det bara går. E.ON Navigator är användbart för att snabbt hämta statistik om hur mycket energi fastigheterna använder och för att se vilka fastigheter som är effektiva och vilka som presterar mindre bra.

Med den informationen fortsätter vidare utredning för att hitta de stora energibovarna i fastigheterna. Generellt sett står uppvärmning för den största delen, men det kan vara allt från fläktar och belysning till hissar och vitvaror som kan behöva åtgärdas.

Bra överblick ger snabba åtgärder

E.ON Navigator bidrar med punktanalyser för en anläggning eller en tidpunkt. Vad hände till exempel just det där datumet när energianvändningen ökade dramatiskt? Redan nu har verktyget lagt grunden för vissa åtgärder hos Limhamnshus. Värmekurvor i fastigheter har justerats, liksom kylan i någon fastighet under sommaren.

– Vi håller just nu på att genomföra en omfattande analys av alla fastigheter för att hitta de så kallade lägst hängande frukterna, det vill säga var vi enklast kan spara energi, säger David Lillienberg.

Han poängterar vikten i att fastigheterna ska använda rätt mängd energi.

– Det är viktigt både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, men ofta är det lättare sagt än gjort. Kostnaderna för nya investeringar måste alltid ställas mot vinsten av nämnda nyttor.

De främsta fördelarna med E.ON Navigator enligt David Lillienberg

  • Ett fräscht och innovativt gränssnitt som gör det enkelt och överskådligt att jobba i
  • Snabbheten. Med tanke på hur mycket data som hanteras går det fort
  • Allt finns samlat på en plats, vilket underlättar mycket
  • Bra och användbar sökfunktion
Scrolla upp