Foto: SIA Glass/Hallands Djursjukhus

Innovativ teknik har gjort en unik sammankoppling mellan SIA Glass och Hallands Djursjukhus. Lösningen heter E.ON ectogrid™ och är en viktig pusselbit i arbetet mot en mer hållbar uppvärmning av byggnader. 

Mellan Halmstad och Falkenberg hittar du Slöinge. En tätort i Halland som gjort sig känd bland annat genom att producera glass till det svenska folket. SIA Glass, som har både sitt ursprung och sin fabrik i Slöinge, har funnits här sedan 1700-talet. 

Ett stenkast från glassfabriken hittar du Hallands Djursjukhus och dessa två byggnader har tack vare en ny innovation fått en unik sammankoppling. Men det handlar varken om glass eller om djur. Utan istället om den spillenergi som glassfabriken producerar och hur djurkliniken kan dra nytta av den.

Framtidens sätt att skapa hållbar och energieffektiv komfort

I dagsläget är det endast en mycket liten del av världens spillvärme och spillkyla som tas omhand. Om energin togs tillvara i större utsträckning skulle behovet av tillförd energi kunna minska drastiskt, vilket skulle få en positiv påverkan på miljö och klimat.

– Eftersom vi har betydande mängd spillvärme från vår processkyla, kan vi på ett mycket energisnålt sätt inte bara förse vårt eget kontor med värme, utan även hela Hallands Djursjukhus. Detta är framtidens sätt att skapa hållbar och energieffektiv komfort i fastigheter, säger Stefan Carlsson, vd SIA Glass.

– För oss var det viktigt att vara med och påverka valet av vår egen energitillförsel. Varför möjligheten att vara med och äga sin egen energianläggning föll oss bra i smaken, säger Pekka Lähdekorpi på Hallands Djursjukhus.

E.ON ectogrid™ arbetar efter en enkel princip

  • Överskottsvärmen som en kylmaskin avger kan användas i en värmepump

  • Överskottskylan från värmepumpen kan sedan användas i kylmaskinen

  • Det sker då en balansering av värme och kyla i fastigheten. Det leder till att behovet av tillförd energi reduceras avsevärt. I dag tillvaratas normalt inte överskottsflöden med låga temperaturer, det fläktas oftast bort.

  • Tack vare E.ON ectogrid™ kan fastigheter med ett värmeöverskott, vilket kylarprocessen i SIA Glass fabrik ger upphov till, dela det med fastigheter som är i behov av värme, som Hallands Djursjukhus, genom ett enkelt plaströrssystem.

– Den här lösningen ger kunden möjlighet att påverka sin energilösning samtidigt som det bidrar till ett mer hållbart lokalt energisamhälle. Större investeringar och delat ägarskap innebär också lägre kostnader. Energipriset är väldigt konkurrenskraftigt eftersom systemet är så kostnadseffektivt, avslutar Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

E.ON ectogrid™

Dela ditt överskott eller använd någon annans

Mer om E.ON ectogrid™