Vi arbetar långsiktigt med att förbättra eltillförseln och säkerheten i Österåkers elnät, som bitvis varit osäkert vid enstaka tillfällen. I Margretelundsområdet i Österåker pågår ett långtgående arbete med att schakta upp gator, trottoarer och grönytor, med syftet att byta ut de befintliga elkablarna mot nya.

– Arbetet med att byta ut de gamla kablarna leder till två saker. Dels blir kablarna tåligare. I de tidigare kablarna kunde det ibland tränga in fukt och orsaka avbrott, ett så kallat treeing-fel. Dels är de kablar vi lägger ner nu lite grövre vilket möjliggör mer kapacitet. Däremot minskar inte risken för avgrävning. Den är densamma fortfarande och ett ökande problem i hela landet, säger Lena Berglund, regionchef på E.ON. 

Arbetet är uppdelat i fem etapper med start längs Margretelundsvägen mellan Söralidsvägen och Tråsättravägen. Kablarna förläggs av entreprenören Abeka på en halv meters djup och därefter återställs marken och asfalteras. Grävarbetena innebär att framkomligheten på vägar och cykelbanor i området kommer att begränsas på lite olika sätt i de olika etapperna. 

– Ibland blir det omledning av vägar och cykelvägar, ibland ljussignaler. Fokus handlar framförallt om att få en säker arbetsplats och säker förbifart. Enstaka strömavbrott kan förekomma hos kunderna, men de aviseras innan och det mesta av arbetet kommer gå helt avbrottsfritt, säger Lena Berglund.

För att kunna avisera våra kunder om strömavbrott, planerade eller oplanerade, är det viktigt för oss att komma ut med snabb information. Detta sker enklast via sms, men det kräver att du som kund registrerar ett mobilnummer på Mitt E.ON. Arbetet i Margretelund beräknas vara helt klart under hösten 2021. Även i Vaxholm kommer vi att genomföra olika förstärknings- och anslutningsarbeten under nästa år.

Vi investerar i Sveriges elnät

Fler företag vill etablera sig eller expandera i städerna, fler vill kunna ladda sin elbil, producera sin egen solel och åka tåg. Det gör att efterfrågan på el ökar. Vi är igång och bygger ut och förbättrar elnätet i hela landet. Fram till 31 december 2023 investerar vi 16 miljarder kronor i ett elnät som gör det möjligt för Sverige att växa med hjälp av förnybar energi.

Person går i ställverk