E.ON investerar cirka 40 miljoner kronor och bygger en reservledning till Sollefteå. Ledningen förstärker elleveranserna och minskar risken för strömavbrott. 

Just nu bygger E.ON en nästan sju kilometer lång reservledning till Sollefteå i Västernorrland. Reservledningen säkrar elleveransen om det blir avbrott på den ordinarie ledningen och gör därmed staden mindre känslig för strömavbrott.

Planerna och förberedelserna för att bygga en reservledning in till Sollefteå har pågått under lång tid, men nu – med alla tillståndsprocesser på plats – har bygget snabbt dragit igång. Målet är att reservledningen ska vara klar att tas i drift i slutet av 2021.

Regionnätsledningen blir en viktig förstärkning som möjliggör ett större eluttag inom Sollefteå stad. Det ligger helt rätt i tiden med tanke på den positiva tillväxt som kommunen just nu har, med industrietableringar och återstartat regemente.

Samtidigt med ledningsbygget pågår en större utökning av fördelningsstationen vid Rödsta i Sollefteå. Investeringen för de båda – reservledning och fördelningsstation – uppgår till cirka 40 miljoner kronor.

Förutom reservledningen, som är på regionnätsnivå, investerar E.ON även närmare 40 miljoner kronor i lokalnätet, framförallt i vädersäkrande åtgärder.

Vi investerar i Sveriges elnät

Fler företag vill etablera sig eller expandera i städerna, fler vill kunna ladda sin elbil, producera sin egen solel och åka tåg. Det gör att efterfrågan på el ökar. Vi är igång och bygger ut och förbättrar elnätet i hela landet. Fram till 31 december 2023 investerar vi 16 miljarder kronor i ett elnät som gör det möjligt för Sverige att växa med hjälp av förnybar energi.

Person går i ställverk