Svenskarna blir allt mer miljömedvetna. Idag rullar det cirka 58 000 elektrifierade fordon och 55 000 gasfordon i Sverige och enligt elbilsstatistik.se och Energigas Sverige ser man en fortsatt ökning.

I och med ökningen av fossilfria bilar i samhället och ett ökat hållbarhetstänk hos företagare väljer allt fler arbetsgivare att satsa på en förnybar fordonsflotta.

Fordonsflotta på väg mot nollutsläpp

SafeTeam är ett företag specialiserat på säkerhetslösningar för flerbostadshus, företag och offentliga fastigheter. Med verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö växte drömmen om fossilfria transporter sig stark redan för flera år sedan. Idag är företagets fordonsflotta på väg mot nollutsläpp genom byte till biogas- och elbilar.

- Under vintern 2017 påbörjade SafeTeam och E.ON ett samarbete för att ställa om SafeTeams bilar till miljövänligare alternativ. Vi började med en kartläggning av potentiella drivmedelsalternativ till den bensin- och diesel som då tankades i verksamhetens drygt hundra bilar, berättar Petra Bosson, E.ON Energilösningar.

Lägre miljöpåverkan utan att kosta mer

Snart stod det klart att fordon som drivs av biogas och el ger de absolut största besparingarna av såväl CO2 som kväveoxider och partiklar. Sett över tid är det även biogas och el som står för den lägsta totalpåverkan på miljön utan att kosta mer, varken för företaget eller medarbetarna.

- Att ställa om vår fordonspark blev självklart för oss när vi tog fram vår nya bilpolicy. Våra transporter har varit vår enskilt största negativa klimatpåverkan inom företaget, så en förändring här, med våra 130 bilar, gör stor skillnad. För att komma så nära nollutsläpp som möjligt väljer vi nu enbart el- och biogasbilar vid inköp. Och vi ser fler fördelar, både skattemässigt och rent praktiskt för att vi ska kunna utföra jobb i de så kallade miljözoner som kommer begränsa trafiken i större städer, berättar Thomas Benneklint, VD på SafeTeam.

Tankar biogas

Kundernas krav på klimatansvar ökar

Marknadens tillgängliga biogas- och elbilar sammanställdes och ett intensivt arbete påbörjades för att matcha SafeTeams befintliga fossilbilar med framtida behov. När det stod klart att det inte fanns några hinder för att byta ut befintliga bilar presenterades de nya bilmodellerna internt hos SafeTeam.

- SafeTeam har nu tagit sig igenom den spännande process som många företag är mitt uppe i. Idogt och målmedvetet arbete har gett resultat: förutom en nära 100% reduktion av växthusgaser från sina bilar har SafeTeam nu också en enorm konkurrensfördel när kundernas krav på klimatansvar hårdnar, säger Petra Bosson, E.ON Energilösningar.

Samarbetet avrundades med ett avtal om Biogas 100. En drivmedelsprodukt från E.ON som minskar klimatavtrycket med 94% jämfört bensin och diesel.

Står ditt företag inför liknande utmaningar, kontakta oss på E.ON för hjälp och vägledning till en hållbar fordonsflotta.

Vill du ha hjälp att ställa om till miljövänlig fordonspark?

Kontakta gärna:

Zizi Krantz
0722-04 01 37
zizi.krantz@eon.se

Vill du hellre bli kontaktad?

Till kontaktformuläret