Sealed Air Corporations fabrik i Sverige har tagit hjälp av oss för att bli av med sitt oljeberoende. Med hjälp av en skräddarsydd energilösning hämtar de värme och kyla från naturen – och återanvänder sin spillvärme. Resultatet är bland annat mindre miljöpåverkan och lägre kostnader, men även en positiv framtidstro med fokus på hållbarhet.

Investerar bort oljeberoendet

Företaget tillverkar skumplaster för bland annat förpackning och tätskikt. De finns över hela världen och har totalt 23 000 anställda, varav 65 arbetar på fabriken i Aneby. Just nu investerar de stort för att bli av med sitt oljeberoende och vi är en del av den processen.

– Eftersom det både är dyrt att använda olja och det påverkar miljön negativt har vi i flera år tittat på andra lösningar men aldrig kommit fram till något alternativ som vi tyckte var tillräckligt bra. Detta förändrades när E.ON kom in i bilden. De är väldigt duktiga inom sitt område och vi tyckte om det koncept som de tog fram åt oss. Vi kommer bland annat att spara en miljon kronor per år på att inte använda olja, säger Jack Norbart, platschef på fabriken i Aneby.

Lyckad lösning

Tillverkningen av Sealed Air Corporations produkter involverar flera steg av uppvärmning och nedkylning. Dessutom kräver metoden mycket värme då produkterna behöver mogna i en miljö med hög och stabil temperatur och hög luftomsättning. Lösningen, som vi har tagit fram i samarbete med en totalentreprenör, medför att fabrikens oljepannor och föråldrade kylmaskiner nu kan rivas ut och ersättas med en helt ny kyl- och värmecentral i containerformat.

Värme- och kylsystemet utgörs nu av ett system specifikt framtaget för att få ut mesta möjliga energiåtervinning från fabrikens olika processer. Exempelvis transporteras hett kylvatten till en tank för användning direkt i värmesystemet istället för att fläktas bort i uteluften som tidigare. Spillvärme vid lägre temperaturer samlas på motsvarande sätt upp i andra tankar och värmer fabriken med hjälp av de tre nya fastighetsvärmepumparna i containern. Är det helg och processerna avstängda hämtar värmepumparna istället värme från djupa energibrunnar i berget, där sommarens spillvärme lagrats. På så sätt återanvänds mycket energi som annars hade gått till spillo.

Förtroende på flera plan

– E.ON gjorde utförliga mätningar och undersökningar innan de presenterade resultatet, vilket kändes både tryggt och bra. Allt är installerat och vi började använda de nya systemen i februari, säger Jack Norbart. Vi är jättenöjda med E.ONs arbete och resultatet blev så bra att centralorganisationen i USA beslöt att tillskjuta egna medel för att på egen hand finansiera projektet. Det känns bra att de tror på oss och vårt arbete.

Även hemma i Sverige har deras hållbarhetsarbete gjort avtryck och 2017 blev fabriken i Aneby tilldelad kommunens miljöpris.

– Det känns jättekul. Det är många företag som pratar om miljön, men när det kostar pengar är det många som backar. Det är viktigt att inte bara prata utan att man även agerar, säger Jack Norbart.

Jack Norbart och Magnus Janeblad från Sealed Air.