• Lagra energi
    Batteriinstallationen möjliggör för Uppvidingehus att lagra energi från solpanelerna när tillgången är god och energiförbrukningen är låg.
  • Använda sparad energi vid effekttoppar
    Genom att använda den sparade elen kan man kapa effekttoppar när förbrukningen i fastigheten är hög och på så sätt även spara pengar.
  • Sälja el och effekt till marknaden
    På sikt är tanken att Uppvidingehus även ska kunna sälja el och effekt till marknaden. Då sparas mer pengar.