Skånemejerier sparar med E.ON EnergiDirigent - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Skånemejerier sprarar med E.ON Energidirigient

Sparar 200 000 kronor varje år med EnergiDirigent®

Skånemejerier har tagit tätpositionen inom functional food, alltså livsmedel med specifika och dokumenterat positiva hälsoeffekter. Det började med ProViva. Sedan blev det Primaliv, det första livsmedlet som är godkänt och märkt enligt livsmedelsbranschens regler för hälsopåstående. Dessutom producerar företaget mer än hundra traditionella mejeriprodukter.

Mångfalden ställer förstås mycket höga krav på en flexibel och effektiv produktion. Som kontrollverktyg för energiförbrukningen har mejeriföretaget installerat EnergiDirigent® vid sina fem mejerier runt om i Skåne.

– I Lunnarp, den effektmässigt största anläggningen, används EnergiDirigent® dels för effektstyrning, dels för internmätning av gasol, vatten, kyla och el. Effektstyrningen gör att vi sparar cirka 200 000 kronor om året på elabonnemanget för samtliga mejerier, varav Lunnarp står för cirka 70 000 kronor, säger Tommy Bergholtz, teknisk chef på Skånemejerier.

Styr kylan

EnergiDirigent® kommer att bidra till ännu större besparingar. Skånemejerier har nämligen också satsat på TotalKyla i Lunnarp. En ny kylanläggning byggdes som klarar kylbehovet. Trots effektiv produktion är kylan är den största energislukaren i mejeriets verksamhet.

– Den nya isvattensilon har kapacitet att lagra 6000 kWh, vilket gör att EnergiDirigent® också kan styra elanvändningen till tider då elpriset är lägre, säger Tommy Bergholtz.

Synbart sparande

Internmätningen med EnergiDirigent har ett antal positiva bieffekter, tror Tommy Bergholtz:

– Dels kan vår personal se effekten av alla åtgärder, vilket skapar ett ännu större engagemang för att spara energi. Dels får vi en bättre bild av faktiska produktionskostnader för varje produkt. Och det kan förbättra vår produktmix ytterligare.

Scrolla upp