Skanska optimerade sin energianvändning med Energy Manager - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Skanska optimerade sin energianvändning med Energy Manager

Nu byggs det smarta fastigheter

Energitoppar – kostsamma för både konsumenter, producenter och miljön – är snart ett minne blott. E.ON utvecklar smarta lösningar som hjälper till att optimera fastigheters energianvändning och gör det möjligt att dela med sig av sin överskottsenergi till andra hus. På så vis minskas både kostnader och utsläpp.

I Malmöstadsdelen Hyllie växer Skanskas kontorsfastighet Klipporna fram. Tre vita, klippigt kantiga huskroppar ritade av den danska arkitekten Henning Larsen tecknar en asymmetrisk silhuett mot himlen. I första huset som står klart har Skanska nu sitt regionkontor, och här påbörjar de tillsammans med E.ON redan idag en framtida energilösning.

– Vår affär bygger på att utveckla nya kontorsfastigheter, säger Tomas Roos, teknikansvarig Skanska Öresund. Samtidigt vill vi minska användandet av kolvätebaserad energi och då måste vi jobba med smarta och förnyelsebara energilösningar. Att vi även får lägre kostnader för att vi använder mindre energi – eller energi på tidpunkter när den är billig eller drar ned på energianvändandet när det är dyrt – är ju också viktigt. Men det är vetskapen om att vi på sikt, eller redan nu, måste ändra våra beteenden över hur vi löser energiförsörjningen till våra fastigheter, som vi ser nyttan och behovet av att vara med i den här typen av samarbeten.

Så här funkar E.ONs Smarta nätplattform

David Lillienberg, E.ONs projektledare berättar:

– Vi har installerat en komponent, Energy Manager, i fastigheten som kan kommunicera med fastighetens styrsystem, och skapar därmed en koppling mot vår produktionsapparat för att på så sätt kunna ge förslag på hur energianvändningen kan optimeras och användas så smart som möjligt. Till exempel kan utrustningen ge styrsystemet information om att höja eller sänka värmen vid en optimal tidpunkt. Eller att undvika att använda energi under ett visst klockslag för att det då sker höga uttag av energi i området, vilket kan innebära att reservkraftverk måste startas upp. Det vill man undvika.

Omfördela energi istället för att slösa i onödan

Vi har alla har ett ansvar för att skapa ett mer hållbart samhälle där energin ska göra nytta, och då måste alla, både privatpersoner och företag, göra vad de kan. Och tillsammans kan vi faktiskt göra skillnad. Med den nya tekniken, som vi utvecklar i samarbete med Skanska, blir det på sikt möjligt att dela med sig av fastighetens tillgängliga energi och eventuell överskottsproduktion till andra fastigheter. I slutändan gynnar detta inte bara kunderna, som kan använda energi när den är billig, utan även samhället i stort.

– Om vi kan omfördela användningen kan vi undvika höga uttag av energi – toppar – och då behöver vi kanske inte extra överföringskapacitet för att kunna leverera önskad energi. Det gör i sin tur att vi undviker kostnader för ny produktion och överföringskapacitet. Det är så här framtidens energi kommer att se ut. Därför är det viktigt att skapa samarbete mellan oss energiproducenter och de som använder energi – så att vi kan ge dem verktyg att använda den effektivare, avslutar David Lillienberg.

Med E.ONs hjälp kan Skanska redan idag planera för framtidens energieffektiviseringslösningar. Vill du optimera din fastighets energianvändning?

Scrolla upp