När Georg Nordén förvärvade Skyltdepån i Norrköping i januari 2021 noterade han att en stor utgiftspost var energiförbrukningen. Företaget har fjärrvärme och både den och elen åt upp mycket av företagets utgifter. Hur kunde man effektivisera energiförbrukningen, få ner kostnaderna och ta kontroll över denna stora utgiftspost? Georg började undersöka hur han skulle kunna ta kontroll över energiflödena och hörde i den vevan talas om E.ON Navigator. 

E.ON Navigator – ett digitalt energiverktyg för företagskunder

E.ON Navigator är ett digitalt verktyg som ger företagen möjlighet till en bättre överblick av sin energiförbrukning för att det ska bli enklare att följa och energieffektivisera verksamheten. 

Georg började klicka sig fram i verktyget i jakten på svar kring den höga energiförbrukningen. Genom att testa sig runt med flöde och temperatur kunde han se att staplarna gick hit och dit. Det hela gav ett väldigt stökigt intryck och ventilationen verkade arbeta på övertid. 

- Vi har en stor ugn i verksamheten och när den är i gång under dagen dyker energiförbrukningen för att vi använder ugnens spillvärme till verksamheten. Så det var när jag såg att vi drog väldigt mycket energi under natten som jag började misstänka att det var något fel med ventilationen. 

Georg tog därför kontakt med experter på området som hjälpte till att se över systemen och mycket riktigt – det fanns något att göra. 

- Allt ändrades på en dag. Så fort vi fick koll på ventilationen och fjärrvärmen sjönk kostnaden för energin. Jag hade inte känt till att ventilationen var så ineffektiv om inte E.ON Navigator funnits. 

Sedan dess har debiteringen sjunkit med nästan 30 procent i genomsnitt. 

- Vi har såklart också drabbats av de höga elpriserna under vintern 2021, men hade vi inte sett att vi hade ineffektiva energiflöden innan så hade det slagit riktigt hårt mot oss. 

Navigator är ett utmärkt exempel på att data är viktigt, viktigare än vad man kanske tror.

Georg Nordén på Skyltdepån

Full koll på energikostnaderna

Alla våra företagskunder får kostnadsfri tillgång till E.ON Navigator, tjänsten som hjälper dig att energieffektivisera verksamheten.