Energieffektivisering | Energival ger resultat - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Smarta energival ger fruktbara resultat

Fruktbudet i Örebro satsar starkt på förnybar energi, både i form av hälsosam frukt och solenergi. En strategi som både gynnar miljön och uppskattas av kunderna.

– Många av våra kunder förväntar sig att vi som leverantör ska ha en tydlig miljöpolicy, säger Fruktbudets grundare Mari Fontana.

Mari Fontana har ett tacksamt uppdrag. Hennes företag levererar regelbundet fruktkorgar till omkring 250 arbetsplatser runtom i Örebro.

– Man kan säga att vi kommer lastade med förnybar energi – i form av hälsosam frukt! Det är en tjänst som verkligen uppskattas bland personalen ute på arbetsplatserna, då frukt både är gott, nyttigt och ger en behövlig energikick.

Innehållet i korgarna är anpassat efter säsongens utbud och så långt det är möjligt väljer företaget frukt som är ekologiskt producerat, säger Mari Fontana.

– Vi tog ett beslut redan 2008 att satsa på ekologiska bananer, som ett led i vårt miljöarbete. Idag har vi stärkt inriktningen på miljö- och klimatfrågor och försöker ta hänsyn till alla led i kedjan, från produktionsvillkoren för odlarna till våra egna leveranser.

Fruktbudet i Örebro har ambitionen att till våren bli miljödiplomerade, en tjänst som kommunen erbjuder för små och medelstora företag. Diplomeringen innebär bland annat att företaget ska utarbeta en miljöplan och uppfylla ett antal krav som ger positiva effekter för miljön och klimatet.

– Vi efterlever de flesta kraven för diplomering idag, men kommer att arbeta ännu mer målmedvetet. Det finns alltid små åtgärder som kan förbättras, till exempel kring miljövänliga transporter, logistik och energianvändning i våra kontorslokaler.

Företaget planerar till exempel att byta ut sina varubilar, vilka idag består av förvisso rätt bränslesnåla dieselbilar.

– Det är viktigt att ta hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet för transporterna, men om vi kan hitta eldrivna miljöbilar som uppfyller kraven så kommer vi på sikt att satsa på det.

En åtgärd som redan är genomförd är att välja ett miljömärkt elavtal. Fruktbudet i Örebro har nyligen valt Solpaketet från E.ON, ett avtal som innebär att företaget är med och stöder utvecklingen av solkraft i Sverige.

– Solenergi är den renaste och mest naturliga energikällan, så det kändes som ett självklart val för vår miljöprofil. Jag tycker också att det känns rätt för mig personligen, och hade jag byggt ett hus idag skulle jag absolut installerat solenergi.

Enligt Mari Fontana är det interna miljöarbetet inte bara till gagn för själva miljön. Det ger också ett viktigt värde för varumärket och relationen till kunderna.

– Många av våra kunder är miljöcertifierade och förväntar sig också att deras leverantörer ska ha en tydlig miljöpolicy. Om vi kan visa att vi har det, vid sidan om bra kvalitet och service, så har vi en bra grund för fortsatta lönsamma affärer.

Miljösatsningar hos Fruktbudet i Örebro

  • Företaget har flyttat till nya lokaler i Örebro där merparten av kunderna finns. Det har förbättrat logistiken och minskat körsträckorna.
  • Energi- och miljöbeteendet ses över, till exempel vattenanvändning, belysning, sopsortering och utskick av digitala fakturor istället för pappersfakturor.
  • Solpaketet. Nytt elavtal från E.ON stöder miljövänlig elproduktion.
  • Miljödiplomering på gång i vår.
  • Miljövänliga bilar ska på sikt ersätta de befintliga varubilarna.

 

Scrolla upp