Solenergi | Sol och vind hjälper Göteborgsföretag att göra vattnet renare - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Sol och vind hjälper Göteborgsföretag att göra vattnet renare

Till Ryaverket i Göteborg kommer avloppsvatten från 760 000 personer i Göteborgsregionen. Gryaab som driver reningsverket tar sitt miljöansvar på allvar. Till sin hjälp har de både vindkraft och solenergi.

Gryaab jobbar för ett renare hav. En vanlig dag får de in 4 000 liter avloppsvatten varje sekund. Vattnet renar de från de näringsämnen som bidrar till övergödning av havet, så som organiskt material, fosfor och kväve. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och rinner sedan vidare ut i havet.

Men tro inte att arbetet är klart där. Det slam som bildas i reningsprocessen, cirka 55 000 ton varje år, rötas i sin tur i verkets biogasanläggning. När slammet är färdigbehandlat innehåller det näringsämnen och mull och mer än en tredjedel av slammet används som gödsel i jordbruk. När slammet rötas bildas biogas och varje år producerar Gryaab så mycket biogas att det räcker för en bil att köra 2 700 varv runt jorden.

Pilotanläggning med solceller

För att driva anläggningen förbrukar Gryaab 40 miljoner kilowattimmar el om året. Elen kommer från vindkraft, något som passar företagets miljöprofil bra. Men framöver kommer en liten del att komma från verkets egen solcellsanläggning, som precis har installerats av oss.

– Det är en liten pilotanläggning som kommer att producera runt 35 000 kilowattimmar om året. Vi vill minska vår elförbrukning, även om det här bara är en liten del till att börja med, säger Johan Eidenby, gruppchef för el på Gryaab.

Solenergin kommer användas till reningsverksamheten. I framtiden finns det planer på att utöka anläggningen.

– Vi har ganska gott om takyta som vi skulle kunna sätt mer på om det här faller väl ut, säger Johan Eidenby.

Skräddarsydd solcellslösning

Varför valde ni E.ON som leverantör av era solceller?

– Vi har dem som elhandelsbolag och de arbetar mycket med hållbar energi, så det föll sig naturligt att vi skulle anlita dem, säger Johan och fortsätter:

– Vi kom till dem med en förfrågan om de kunde fixa en bra lösning för oss och de tog fram en skräddarsydd lösning som vi var väldigt nöjda med.

Solcellsanläggningen har precis gått i drift och Gryaab kommer att göra löpande uppföljningar för att se hur den levererar.

– Det är ungefär 20 års återbetalningstid med dagens elpriser och livslängden ligger på 30 år. Så det känns som en bra affär, avslutar Johan.

Scrolla upp