Solceller | Solel ger mjölkgården extra kraft - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Solel ger mjölkgården extra kraft

Tobias och Frida Holmqvist ska göra sin småländska mjölkgård ekologisk. Då passar det extra bra att de har en solcellsanläggning på stalltaket – som första året gav 47 000 kilowattimmar el. Det har gått åtta år sedan Tobias Holmqvist övertog sina föräldrars lantbruk i Älmeboda, utanför Tingsryd. Idag driver han och hustrun Frida gården, som rymmer en djurbesättning på 90 mjölkkor samt omkring 200 ungdjur.

– En del av djuren går till slakt, men den huvudsakliga utkomsten kommer från mjölkproduktionen, berättar Tobias.

På senare år har många mjölkgårdar i Sverige tvingats slå igen, på grund av sjunkande mjölkpriser och dålig lönsamhet. Men Tobias och Frida har inga planer på att avveckla sin verksamhet.

Ekologiskt främjar miljömedvetna val

Vi håller på att ställa om från traditionell mjölkproduktion till ekologisk. Ersättningen för ekologisk mjölk är bättre och dessutom ökar efterfrågan.

En omställning till ekologiskt lantbruk ställer krav på mindre miljöbelastning och mer förnybara energikällor. Tobias och Frida har i det avseendet redan tagit ett stort steg. Sedan sommaren 2014 producerar deras gård förnybar el med hjälp av en solcellsanläggning på totalt 47 kilowatt, som installerats på ett av stallbyggnadernas tak.

Vi anlitade en etablerad installatör som kunde utforma anläggningen på ett bra sätt med hänsyn till takytan och elcentralens huvudsäkring, som är begränsad till 63 ampere.

Solcellsanläggningen levererade under första året drygt 47 000 kilowattimmar el. Det motsvarar ungefär 40 procent av gårdens totala elförbrukning under ett år.

Produktionen blev faktiskt lite högre än vi räknat med. Merparten av elen, cirka 30 000 kilowattimmar, har vi använt på gården och den resterande produktion som matats ut på elnätet har vi sålt till ett elhandelsföretag.

Enligt en undersökning från LRF, lantbrukarnas riksförbund, har det skett en kraftig ökning av solelsinvesteringar inom lantbruksnäringen. Lägre priser på solcellspaneler, i kombination med det statliga investeringsstödet, är en förklaring. Dessutom finns det ofta bra förutsättningar på gårdar, där man kan utnyttja ytorna på ladugårdstak och ekonomibyggnader.

– Förutom dessa förutsättningar vet jag att många lantbrukare ser ett miljövärde i investeringen. För vår egen del tycker vi att solcellerna passar bra ihop med vår satsning på ett hållbart, ekologiskt lantbruk, säger Tobias.

Det går idag att lagra solel i batterisystem och även använda solelen för laddning av elfordon. Kan sådan teknik vara intressant för gården i Älmeboda framöver?

Ja, framför allt tror jag att eldrivna arbetsfordon kan bli ett intressant alternativ när gårdens maskinpark ska uppgraderas. Då kan vi ju dra ytterligare fördel av vår solcellsanläggning.

Energi på Tobias och Fridas mjölkgård

  • Gården förbrukar cirka 120 000 kWh/år. Det mesta av elen används för belysning och ventilation i djurstallarna, samt drift och kylning av mjölktankar.
  • Värmeåtervinning på mjölkkylningen och byte till Led-lysrör i stallarna har minskat elanvändningen.
  • Gårdens solcellsanläggning på 47 kW har installerats av EON:s samarbetspartner, Solar Supply. Investeringen kostade totalt 360 000 kr efter investeringsstöd och beräknas vara återbetald inom cirka 10 år.
  • Solcellsanläggningen ger ett miljövärde för gården som nu ställer om till ekologisk produktion.
  • Planer finns på eldrivna arbetsfordon som kan laddas med solel.

     
Scrolla upp