Solceller | Solen är lösningen på många klimatproblem - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Solen är lösningen på många klimatproblem

I Sverige lever vi som om det fanns 4,2 jordklot. Under 2017 använde vi upp jordens resurser för året redan den 2 augusti. Fram till 1987 räckte jordens resurser hela året men sedan dess förbrukar vi dem i en allt snabbare takt.

De största bovarna är koldioxidutsläppen och användningen av fossila resurser. Men det finns hopp. Solen kan lösa hela klimatproblematiken.

– Om alla i världen använde solen som energikälla skulle det lösa många klimatproblem, säger Johan Lindahl, teknologie doktor och talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi.

75 procent av alla de växtgasutsläpp som värmer upp vår planet kommer från användning av fossil energi. Klimatavtrycket skulle förändras markant om vi bara använde förnybar energi. Sol, vind och vatten ger obefintliga utsläpp jämfört med kol, olja och gas. Skulle vi dessutom gå över till en elektrifierad transportsektor hade klimatproblematiken i stort sett varit löst.

Enorm potential

På bara en och en halv timme tar vi emot solstrålning som motsvarar all energi som hela jordens befolkning förbrukar under ett helt år. Den är dessutom gratis.

Ungefär hälften av den solenergi som når vår planet reflekteras och absorberas av atmosfären. Solenergin som når markytan ger en effekt av ungefär tusen kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det motsvarar nästan ett fat olja per kvadratmeter och år. Om vi kunde ta tillvara på bara en tusendel av den solenergin skulle det räcka för hela världens energiförbrukning under sex år, allt inräknat. Potentialen för solenergi är alltså enorm.

Snabbast växande energislaget

Med dagens teknik är det solinstrålningen på markytan vi kan ta hand om, vilket egentligen är mer än tillräckligt.

– Det skulle faktiskt räcka med att täcka några få procent av Saharaöknen med solceller för att kunna förse hela jorden med den el vi behöver, berättar Johan Lindahl.

Han har forskat på hur man kan göra solceller mer effektiva och menar att det med dagens teknik skulle vara fullt möjligt för hela jorden att utnyttja solens energi bättre. I dag står produktionen av el från solenergi bara för cirka 1,8 procent av all el som används, trots att solenergi är det snabbast växande energislaget och ökar med omkring femtio procent varje år.

En bra investering

– Fram tills nu har tekniken varit för dyr, men idag är solenergin det billigaste energislaget på vissa håll i världen, säger Johan Lindahl.

För den enskilde konsumenten har priserna gått ner avsevärt de senaste åren och det är en bra affär att investera i solceller. En annan fördel med solen är att den är tillgänglig för alla och solcellstekniken gör det lika enkelt för en privatperson att använda sig av och producera sin egen el som för ett företag eller ett elbolag som bygger en större anläggning.

– Det handlar först och främst om att villaägare, företag och lantbruk sätter solceller på sina tak för att producera solel till sin egen konsumtion. Får man sedan ett överskott så säljer man det vidare, säger Johan Lindahl.

 

Testa hur mycket solel du kan få från ditt tak

 

Goda förutsättningar

Förutsättningarna för att använda mer solenergi i Sverige är goda, vårt mörker till trots. Om vi installerade solceller på en fjärdedel av alla sydorienterade tak i Sverige skulle det räcka till omkring tio procent av vårt elbehov. Man behöver bara blicka söderut mot Tyskland för att se att det inte är någon omöjlighet. Där kommer åtta procent av landets el från solen. En solig majdag producerar deras solceller tillsammans nästan hälften av Tysklands elbehov. Det i ett högteknologiskt energislukande land med över 80 miljoner invånare, och ungefär lika många soltimmar som Sverige.

Inte en utopi

Om solen är en så effektiv och fantastisk energikälla, varför använder vi oss inte mer av den? Är det ens möjligt för hela jorden att använda solen som energikälla? Ja, det är faktiskt fullt möjligt. För att det ska kunna bli verklighet behövs dock bättre överföringsmöjligheter, så att el kan transporteras från platser med mycket sol till andra med färre soltimmar. Vi behöver alltså koppla ihop oss över gränserna för att överföra solenergi mellan regioner och områden. Sedan är det lagring, alltså batterier så att energi kan sparas från produktionen mitt på dagen och användas på natten eller vid andra tidpunkter med mindre solsken.

Mot en bättre värld

Klimatet är inte den enda vinnaren när vi lämnar vårt beroende av fossila bränslen, enligt en rapport från Naturvårdsverket. Vi skulle även spara vatten, eftersom det går åt mindre vatten i produktionen av el från vindkraft och solenergi. Dessutom skulle jordens fattiga få lägre kostnader av att producera sin egen el och hälsan för de tre miljarder människor som eldar ved eller annan biomassa för sin energiförsörjning skulle förbättras om de bytte till solenergi och slapp andas in hälsofarliga partiklar. Dessutom skulle det ge renare luft och därmed bättre livsvillkor i många städer där luften är så dålig att invånarna måste stanna inne vissa dagar.

I takt med att solcellerna utvecklas och marknaden växer över hela världen kommer vi närmare en helt förnybar värld.

– Det är min drivkraft, även om jag inte själv kommer att uppleva det, avslutar Johan Lindahl.

Scrolla upp