Nu ökar vi kapaciteten för elförsörjningen på Småländska höglandet, samtidigt som vi involverar närmare 50 lokala entreprenörer för olika arbeten. 

Med en investering om 43 miljoner kronor uppgraderar E.ON kapaciteten i transformatorstationen strax utanför Nässjö. Investeringen möjliggör hållbar tillväxt i regionen samt energiomställningen till ett fossiloberoende samhälle, där moderna elnät spelar en avgörande roll.

Det är två stycken äldre transformatorer som bytts ut mot två nya vid transformatorstationen. Samtidigt ökas kapaciteten rejält, från de gamla transformatorernas vardera 63 megawatt till de nyas 100 megawatt.

– Genom att fortsätta investera i elnäten stöds transformationen mot ett fossilfritt och hållbart Sverige samtidigt som vi värnar om jobben i en tid då vi behöver hålla hjulen rullande, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Ett långvarigt projekt

Driftspänningen var i full drift under bytet av transformatorerna, allt för att kunderna skulle påverkas så lite som möjligt under arbetet. Projektet, som pågick under fem år, blev klart i slutet av 2020. Coronapandemin satte tack och lov inte några käppar i hjulen, detta trots att bytet krävt leveranser från utlandet. Inte minst själva transformatorerna, som tillverkats och fraktats hit från Slovenien.

– Nu ökar vi kapaciteten för elförsörjningen på Småländska höglandet, samtidigt som vi involverat lokala entreprenörer för schaktarbeten, gjutning med mera. Under projektets gång har närmare 50 personer varit involverade, säger Martin Höhler.

Redo för nästa steg

Som en följd av den uppgraderad kapaciteten i transformatorstationen kan vi nu gå vidare även med andra projekt som stärker elnätet på Småländska höglandet. Ett av dem är att bygga en 130kV-ledning mellan Kisa och Vimmerby. Med en ny ledning råder vi bot på den kapacitetsbrist som idag finns norr om Vimmerby och gör det möjligt för fler företag och privatpersoner att etablera sig i området. 

Kraftledningen Vimmerby-Kisa är ett av E.ONs största pågående projekt och beräknas vara klart 2023. Den totala kostnaden för projektet uppgår till ca 300 miljoner kronor. 

Vi investerar i Sveriges elnät

Fler företag vill etablera sig eller expandera i städerna, fler vill kunna ladda sin elbil, producera sin egen solel och åka tåg. Det gör att efterfrågan på el ökar. Vi är igång och bygger ut och förbättrar elnätet i hela landet. Fram till 31 december 2023 investerar vi 16 miljarder kronor i ett elnät som gör det möjligt för Sverige att växa med hjälp av förnybar energi.

Person går i ställverk