Företag | Stora strömavbrott - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Så undviks stora strömavbrott

Extrem kyla och hög förbrukning, i kombination med oplanerade stopp i basproduktionen, alternativt extremt oväder med skadat transmissionssystem, är scenarion som skulle få extrem påverkan på elförsörjningen. I värsta fall skulle elen kunna behöva frånkopplas i stora områden, sannolikt i tätorter som normalt sett har en mycket stabil elförsörjning.

Mats Olin, vd på Second Opinion, tar upp frågan om risken för en så kallad blackout. Han pekar på en systemkollaps i South Australia den 28 september i år då 1,5 miljoner människor blev utan ström i upp till ett dygn och många samhällsviktiga funktioner slogs ut.

Finns risken i Sverige? Och om den finns vad händer då?

Detta händer vid effektbrist

Det är den statliga stamnätsoperatören Svenska kraftnät som har ansvaret för att det kortsiktigt råder ständig balans mellan tillgång och efterfrågan i det svenska elsystemet.

Det första som inträffar är att prissignalerna på elbörsen når fram till elanvändarna i form av momentant högre priser. Det är en signal på en fungerande marknadsmekanism som beskriver hur väl efterfrågan möts av produktionen, säger Olof Klingvall pressansvarig på Svenska kraftnät.

Därutöver finns störningsreserver med gasturbiner och en upphandlad effektreserv, som kan aktiveras när man ser att riskerna för effektbrist kan uppkomma i planeringsstadiet.

Så fungerar MFK

Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) är ett verktyg som Svenska kraftnät har att ta till. Då får de elnätsbolag som har regionnät en order med uppgifter om hur mycket effekt som ska frånkopplas och inom vilket elområde. Frånkopplingen ska kunna vara genomförd inom 15 minuter. De regionnätsägare som tar emotr ordern ska frånkoppla i egna distributionsnät genom att i sin tur fördela ordern på underliggande distributörer som praktiskt genomför frånkopplingen.

Manuell förbrukningsfrånkoppling har aldrig genomförts i Sverige. Anledningen är såklart att det skulle få stora konsekvenser för många enskilda och samhället. Det är också därför det finns så många åtgärder att ta till innan ett sådant ingrepp aktiveras, betonar Olof Klingvall.

Styrel minimerar skadan

Sedan några år tillbaka har en förfinad tillämpning av MFK införts, kallad Styrel, som om möjligt ska tillämpas när MFK beordras. Styrel är en regional planeringsprocess för att identifiera och prioritera vid en eventuell bortkoppling. I den ska framför allt samhällsviktiga funktioner prioriteras vilket sker på låg spänningsnivå. Syftet är att frånkoppla den effektmängd som beräknas häva bristen på ett sätt som ger minsta möjliga skada på samhället.

Det handlar alltså om att rädda systemet som helhet och långa avbrott som följd genom att frånkoppla delar av detsamma under kortare perioder, säger Olof Klingvall.

Sjunker frekvensen i systemet tillräckligt långt under 50 Hertz aktiveras till slut också automatisk förbrukningsfrånkoppling, AFK, av i första hand stora elpannor och värmepumpar under korta stunder.

Hur skulle detta drabba ditt företag?

Vad händer i ditt företag när elen är borta? Vilka funktioner måste skyddas? Hur ska personalen kunna kommunicera och ta sig ut genom dörrar med elektriska lås? Det finns en rad frågor som söker svar innan krisläget uppstår.

Scrolla upp