Barn och unga är bekymrade över framtiden, men vet inte hur de kan påverka. Tekniska museet vill visa att teknik är en del av lösningen och börjar med att öppna en ny, klimatsmart restaurang.

Avfallet tas om hand i en maskin som gör mull, el- och vattenförbrukningen redovisas hela tiden på skärmar för alla att se och råvarorna väljs ut för minsta möjliga klimatpåverkan. Det är svårt att missa var stjärnkrögaren Pontus Frithiofs nya restaurang på Tekniska museet i Stockholm har sitt fokus. Allt på Tekniska by Pontus görs med en tanke på klimatet.

– Barn utgör hälften av våra besökare på museet och vi vet att 80 procent av barn och unga överlag är bekymrade över framtiden, men de vet inte hur de kan påverka. Vi vill sätta dem på spåret och visa att teknik och naturkunskap är en del av lösningen. Och mat är en tacksam ingång, förklarar Tekniska museets direktör Peter Skog.

Närproducerat och återanvänt

Den här dagen är det invigning av restaurangen. På plats finns Marc Hoffmann, Sverigechef på E.ON, som är hållbarhetspartner till Tekniska museet och hjälper dem att förverkliga idéer som den om Pontus Frithiofs klimatsmarta restaurang. Han berättar att projektet ligger i linje med strävan att all energi E.ON levererar år 2025 till 100 procent ska komma från förnybara och återvunna källor.

– För ett hållbart samhälle krävs också att vi tar till oss mycket av den cirkulära ekonomin, att vi återanvänder så mycket som möjligt, säger han och böjer sig ner för att ta upp en av de små bruna papperspåsarna som står i en låda på scenen.

– Allt matavfall som restaurangen ger upphov till blir jord i en speciell mullmaskin. Jord som ni kan få med er hem i en sådan här liten påse!

Pontus Frithiof förklarar senare att jorden också kommer att användas till restaurangens egna odlingar alldeles intill. Närproducerade råvaror är en bärande del i hans matfilosofi och alla hans nio restauranger drivs med en tydlig hållbarhetstanke. Han berättar att arbetet med Tekniska by Pontus har gett honom nya insikter.

– Det har blivit mycket tydligare och mer konkret för oss, bland annat med mullmaskinen som ser till att matavfallet blir till jord istället för att slängas. Och hur vi visualiserar energi- och vattenförbrukning på skärmar för gästerna. Vårt arbete här kommer också att påverka hur vi arbetar i de övriga restaurangerna, säger han.

Återvinningsstation på Tekniska museet

Bara början på samarbetet 

Medan Marc Hoffman tar en titt på skärmarna som talar om hur mycket vatten restaurangen gjort av med under dagen, hur mycket el köksmaskinerna har förbrukat och hur mycket avfall som har slängts, berättar han att Tekniska by Pontus är en bra början på E.ONs samarbete med Tekniska museet.

– Vi kommer dels att hjälpa dem med energieffektivisering i museet och dels bidra till flera idéer som kan öka kunskapen och medvetenheten hos framför allt barn och unga. Det är viktigt att de får inspiration och kunskap om teknik eftersom det är en viktig del av energiomställningen och något som gör det möjligt att leva hållbart, säger Marc Hoffmann.

Så förnyar vi Sverige

Senast år 2025 ska all energi vi levererar vara förnybar eller återvunnen. Detta har vi gjort hittills för att nå vårt mål.

Engagemang för ett hållbart samhälle

Från att stötta fotbollsklubbars verksamhet till att öka simkunnigheten bland barn och unga. Vi engagerar oss på många sätt för att skapa ett hållbart samhälle.