Vi har monterat två tornfalksholkar på ledningsstolpar i Burlöv/Segevång i Malmö. Uppsättningen skedde den 8 mars i samarbete med Skånes Ornitologiska Förening (SkOF). 

– Just idag monterar vi två nya holkar, och kontrollerar och rengör en tredje här ute på golfbanan, säger Peter Hjalmar, regionchef på EON, som var med och satte upp holkarna.

Tornfalksholkarna placeras uppe i högspänningsledningar som visat sig vara bra boplatser för fåglarna. Tornfalkar kan annars hittas häckande i kyrktorn, och högspänningsledarna sträcker sig trots allt ungefär lika högt upp i luften. 

Det är annars brist på bon till tornfalkar som inte bygger bon själva. Många korp- och kråkbon har försvunnit i träd och att placera bon i ledningar är ett bra sätt för oss att hjälpa till att komplettera med nya bon, så att tornfalkarna kan häcka och föda upp ungar.

Stora satsningar på biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystem och vi arbetar med olika initiativ för att främja och skydda biologiska mångfald, både i Sverige och i övriga Europa. 

Just ledningsgator, för till exempel högspänningsledningar, är betydelsefulla spridningskorridorer för många arter och därför viktiga att satsa på. förutom att placera bon för tornfalk skapar vi sandblottor, små ”öar” av sand som många insekter behöver för att bygga bo. Vi lämnar ridåer av växter mot vattendrag som en skyddande korridor, kapar träd med helikopter för att undvika markskador, forslar bort ris för att skapa livskraftiga miljöer för hotade arter, med mera.

Även runt våra anläggningar arbetar vi för ökad biologisk mångfald genom att så blommande växter, skapa ängsmark och sätta upp bihotell. Dessutom isolerar vi elledningar och sätter upp så kallade fågelavvisare för att minska risken för att fåglar förolyckas i våra nät. I Skåne arbetar vi till exempel tillsammans med Skånes Ornitologiska Förening för att skydda den hotade berguven.

Tornfalk på Händelöverket. Foto: Roger Liljeblad
Tornfalk på på ackumulatorn på Händelöverket. Foto: Roger Liljeblad, E.ON