Fastighetsbolaget Trianon söker ständigt efter vägar till en mer hållbar verksamhet. Genom att bidra till etableringen av en solcellspark deltar de samtidigt i samhällets energiomställning i stort.

Solen skiner från en klar himmel. Får de blanka panelerna där ute på fältet att glänsa, nästan gnistra. Vädret kunde inte vara bättre just idag. Det är den 29 september och Anna Heide, affärsutvecklingschef på fastighetsbolaget Trianon i Malmö, står på en bit mark som ägs av lantbrukaren Jörgen Mattsson. Markbiten som nyligen var obrukad åker, men där nu 3 900 solcellspaneler blänker ikapp i solen. Det är premiär för den alldeles nystartade solcellsparken, som kanske inte hade kommit till stånd om det inte varit för Trianon.

– Vi har i praktiken lovat lantbrukaren, som har byggt anläggningen, att köpa el av honom under tio år. Och även om solcellsparken bara kommer att producera en liten del av vårt elbehov de kommande tio åren är det en viktig pusselbit för oss, berättar hon. 

Solcellsanläggningen är resultatet av en idé som vi på E.ON utvecklade till ett erbjudande under 2019. Det var för att hitta ytterligare ett sätt att främja produktion av hållbar energi och driva på den nödvändiga omställningen i samhället.

Mer solenergi är ett av målen

När Trianon fick höra talas om upplägget tvekade de inte. Det skulle bli ytterligare ett tydligt steg åt rätt håll i bolagets miljö- och hållbarhetsarbete. Trianon äger och förvaltar fastigheter över hela Malmö med omnejd, både bostäder och kommersiella lokaler. De använder redan egenproducerad solel i flera av fastigheterna, och söker hela tiden sätt att öka andelen förnybar energi, bland annat med hjälp av solenergi.

– Tack vare solcellsparken ökar vi inte bara andelen solenergi i våra fastigheter. Vi bidrar också till att öka andelen solel totalt i det svenska elnätet. Anläggningen hade förmodligen inte byggts om inte E.ON skapat den här möjligheten, berättar Anna Heide.

Upplägget innebär att markägaren  ges möjlighet att etablera solcellsparken med markant lägre affärsrisk, eftersom Trianon betalar en premie på solelen under de kommande tio åren. E.ON har hjälpt till såväl genom att  bygga och försäkra anläggningen som att förmedla kontakten mellan markägaren och Trianon.

Jon Persson

– I och med vårt affärskoncept med en nyckelfärdig solpark så möjliggörs ny förnybar produktion i det svenska elsystemet. Detta innebär att det, i motsats till exempelvis systemet med ursprungsgarantier, bidrar ”additivt” och kunden gör skillnad på riktigt, säger Jon Persson på E.ON.

Men för fastighetsbolaget handlar det inte bara om att ”göra gott”. Primärt finns en affärsmässig aspekt bakom beslutet att satsa på el från den nya solcellsparken. Trots att Trianon betalar en liten premie ser Anna Heide att bolaget tjänar på det. 

– Det stärker helt klart vår miljöprofil vilket gynnar oss i vår fortsatta utveckling för en ökad miljömässig och social hållbarhet.

Ökar biologisk mångfald

Intresset från omvärlden har varit stort och de har fått ett kraftigt, positivt gensvar i såväl sociala medier som massmedia. Att bolagets aktiekurs har stärkts är givetvis också positivt, konstaterar Anna Heide men understryker att det givetvis inte går att säga något om hur det här enskilda initiativet har bidragit till just det.

– Men projektet är utan tvekan en viktig del av helheten i vårt hållbarhetsarbete, som rimligen är en faktor i värderingen av bolaget.

Den nya solcellsparken gynnar även den biologiska mångfalden, då fältet där solpanelerna har installerats kommer att utvecklas till ängsmark med ett stort antal växt- och djurarter. En nog så viktig bieffekt, påpekar Anna Heide.

Anläggningen som invigdes i september möter förvisso bara en liten del av Trianons elbehov. Men i ett större perspektiv visar den hur upplägget för med sig flera vinster.

 • Markägaren får en säker avkastning
 • Elnätet tillförs förnybar el
 • Fastighetsbolaget stärker sina möjligheter att fortsätta driva en sund utveckling mot en allt mer energimässigt och socialt hållbar verksamhet.

Så fungerar partnerskap för solel

 • Vi matchar företag med markägare
  E.ON matchar företag som söker förnybar solel, med markägare som har mark lämplig för etablering av en solcellspark.
 • Vi bygger
  E.ON bygger parken och står för driften av den
 • Elkunden köper elen
  Elkunden köper den producerade elen för ett marknadspris + en miljöpremie för den lokala och förnybara el som läggs till i energisystemet
 • Markägaren garanteras avsättning för el
  Markägaren garanteras avsättning för el genom avtal med elkunden

Solcellsparker för företag

Vi kopplar ihop företag som vill bygga en solcellspark med företag som vill köpa närproducerad förnybar solel.