Storskalig värmeproduktion helt utan förbränning. Det låter nästan för bra för att vara sant, men det är hög tid att vänja sig vid tanken. Det är nämligen just det här som vi på E.ON vill uppnå med energisatsningen DjupGeo.

De mest banbrytande idéerna och innovationerna kräver att man vågar gå bortom det man redan kan och vet. Man måste gräva lite djupare, helt enkelt. Och det är precis vad vi har gjort och gör i projektet DjupGeo – Sveriges första djupgeotermiska anläggning.

Genom att borra cirka 7 km ner i jorden, rakt in i urberget, vill vi ta tillvara på den höga temperaturen i jordskorpan och använda den för att värma upp Malmöbornas hem och varmvatten.

Vi är på okänd mark, i dubbel bemärkelse. Men om vi som samhälle ska lyckas med energiomställningen måste vi våga testa oss fram och ta risker. Just därför jag är så stolt över att jobba på E.ON – vi visar vägen.

Mats Egard, senior projektledare och jobbar med pilotprojektet kring DjupGeo


Ny teknik, nya möjligheter

Att använda geotermisk energi – det vill säga nyttja värmen som finns lagrad i jordskorpan – är inget nytt. Det som däremot är nytt är bland annat just djupet. Tidigare har man borrat cirka 1-3 km djupt, nu borrar vi alltså cirka 7 km och på det djupet är det betydligt varmare. Kallt vatten pumpas ner i jordskorpan med högt tryck, för att sedan pumpas tillbaka igen – uppvärmt – och växlas över till Malmös fjärrvärmesystem.

– Det är först nu borrtekniken är tillräckligt bra för den här typen av djup. Dessutom har våra tekniska hjälpmedel blivit betydligt bättre på senare år, berättar Mats Egard.

Illustration över hur DjupGeo fungerar

”Potentiell game changer”

Förhoppningarna kring DjupGeo är stora, med all rätt. Än så länge är det dock bara ett pilotprojekt och det är en bit kvar innan den första anläggningen kan vara i full drift.

Det finns fortfarande utmaningar, men vi har en stark tro på att DjupGeo-projektet kommer att bli lyckat. Och om det blir det så kommer vi kunna producera stora mängder värme, helt utan förbränning. Det här är med andra ord en potentiell game changer.

Kenneth Carlsson, senior projektledare på E.ON och en del av DjupGeo-projektet

Dyk djupare i DjupGeo

Inom tio år kommer våra fem anläggningar värma upp stora delar av Malmö helt utsläppsfritt. Läs mer om planerna för DjupGeo. 

Fler innovationsprojekt som vi arbetar med

Här får hundarna gott om överskottsenergi – spill från glassfabrik värmer djursjukhus

Med E.ON ectogrid™ balanseras energiflöden både inom och mellan fastigheter, på ett sätt som ger stora fördelar för såväl planet som plånbok. Potentialen i lösningen är enorm.

Skylt som visar 5 MW ledigt 19-23

”Som Airbnb för eleffekt”

Elnäten har inte alltid kapacitet nog att klara av behovet av elöverföring. SWITCH bygger på handel av eleffekt, vilket frigör utrymme i elnätet. Det är en banbrytande lösning på kapacitetsbristen.

Kaffe hälls från kanna till kopp

Morgonkaffe från framtiden – ny elmätare banar väg för smartare hem

Omkring en miljon av våra svenska kunder ska få en ny elmätare installerad, redo för det smarta hemmet. Det gör det möjligt att följa sin elförbrukning i realtid. Dessutom kommer vi kunna hantera strömavbrott snabbare.