Ectogrid | Sjukhus i Örebro sänker energibehovet - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Universitetssjukhuset Örebro sänker energibehovet med ectogrid

Ett sjukhus har stora behov av kyla. Operationssalar måste hållas svala, medicinteknisk utrustning kylas och avdelningar luftkonditioneras. Det där behovet av kyla genererar i sin tur mycket värmeenergi – energi som, vanligtvis, helt enkelt går till spillo.

Universitetssjukhuset Örebro – eller USÖ, som det förkortas – har samma behov som andra sjukhus. Men här ser man numera till att ta vara på värmen som sjukhuset inte vill ha. Överflödet förmedlas nämligen vidare till tre närliggande flerbostadshus. Det hela möjliggörs av ectogrid™ - ett system som, enkelt uttryckt, knyter ihop byggnader och balanserar deras olika behov av värme och kyla.

Återvinning på hög nivå – så funkar det

Sjukhuset behöver kyla, bostäderna värme. Istället för att parallellt ösa på med värme – mer värme än vad som egentligen förbrukas – till bostäderna och mer kyla än vad som egentligen förbrukas på sjukhuset, kan ectogrid™ optimera flödena i ett och samma system.

En värmepump tillgodoser husets energibehov och ser till att temperaturerna hålls på rätt nivå. Värmen nyttjas i hemmen och ett avkylt flöde returneras till Åbys fjärrkylaverk. Det avkylda flödet hjälper till att skapa ny fjärrkyla, som används av sjukhuset. Överskottsvärmen skickas ut på fjärrkylanätet igen. Och så fortsätter processen.

Ectogrid™ försöker alltid förse de sammankopplade fastigheterna med energi från sina egna energilager. När det inte går – men först då – hämtas energin utifrån. I Örebrofallet fyller ectogrid™ på med energi från det större fjärrkylanätet.

Storvinsten går till miljön

”Ett nät istället för två gör både miljön och plånboken till vinnare”, säger Per Rosén, som är teknisk specialist på E.ON Business Innovation – och dessutom uppfinnare av ectogrid™.

Det ligger en hel del i Pers ord. Investeringarna i Örebro innebär att universitetssjukhuset kan kyla ner sig med mindre resurser, och de boende i bostadsrättsföreningarna kan duscha varmt med gott miljösamvete.

Mer om ectogrid™
Den grundläggande idén och tanken bakom ectogrid™ är att ta tillvara på så mycket energi som möjligt. För att vi ska kunna få varmvatten på runt 60 grader behöver man vid traditionell fjärrvärme elda och distribuera 90 grader varmt vatten i fjärrvärmesystemet. Systemet har alltså stora värmeförluster. Energi förloras. Det är likadant vid fjärrkyla – värme läcker då in i rören på väg till kunden.

Ectogrid™ ser till att matcha byggnaders olika behov av värme och kyla. Resultatet blir en mindre mängd tillförd energi – och ett smartare system.

Scrolla upp