100Koll Created with bin/sketchtool. boka_tid Created with Sketch. boka_tid Created with Sketch. Imported Layers 3 Created with Sketch. customer-service Created with bin/sketchtool. direction Created with Sketch. electric-car Created with bin/sketchtool. facebook Created with Sketch. google_plus Created with Sketch. instagram_icon Created with Sketch. interruption-electricity Created with bin/sketchtool. interruption-gas Created with bin/sketchtool. interruption-general Created with bin/sketchtool. interruption-heat Created with bin/sketchtool. invoice Created with bin/sketchtool. mail Created with Sketch. mail Created with Sketch. map_pin_selected_ Created with Sketch. map_pin Created with Sketch. map Created with bin/sketchtool. move-house Created with bin/sketchtool. sales Created with Sketch. sign-up Created with bin/sketchtool. solar-panel Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7 Created with Sketch. Imported Layers 7 Created with Sketch. sustainability Created with bin/sketchtool. translate_icon Created with Sketch. twitter Created with Sketch.

Vad är förnybar energi?

Kanske har du hört talas om förnybar energi, men är lite osäker på vad det egentligen är?

Enkelt beskrivet så produceras förnybar energi från källor som naturligt förnyas. Ta vind till exempel, det kommer alltid att finnas vind, vilket ger mer än goda förutsättningar för vindkraft. Det samma gäller solkraft, alltså energi som hämtas från solens strålning, eller vattenkraft som fylls på naturligt via kretsloppet. Ja, förnybara energikällor låter oss helt enkelt producera energi med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt eftersom de inte är förknippade med höga koldioxidutsläpp.

Vilka energikällor är icke-förnybara?

Kärnkraft räknas som icke-förnybart. Inte bara är grunden den ändliga metallen uran, utan även energiframställningen resulterar i ett radioaktivt avfall som varken kan återföras eller brytas ner i det naturliga kretsloppet. En annan icke-förnybar energikälla är kolkraft. Men utöver att kol är en ändlig resurs så är kolkraft även förknippat med höga utsläpp av koldioxid, vilket är skadligt för miljön och påskyndar växthuseffekten. Därför används kolkraft inte i någon större utsträckning i Sverige.

Så vad sker när du väljer förnybar energi?

Jo, oavsett vad du kan ha hört tidigare kan inget energibolag garantera att du får enbart ditt valda energislag i din stickkontakt hemma. Det som finns i ditt eluttag är en mix av all den el som kommer in i Norden; Nordisk elmix. Men, om du väljer förnybar energi så garanterar E.ON däremot att din årsförbrukning kommer att produceras genom vald energikälla. Väljer du solkraft går alltså en mängd solenergi motsvarande din årsförbrukning in i den Nordiska elmixen, vilket innebär att du är med och driver elmarknaden i en hållbar riktning. Efterfrågan styr utbudet, så om hela landet skulle välja energi från förnybara källor skulle det leda till utveckling och utbyggnad, vilket i sin tur skulle vara en stor vinst för miljön. 

Är det dyrt med förnybar energi?

Faktiskt inte. För att sätta det i perspektiv skulle den extra kostnaden för att driva din villa med vindkraft istället för med icke-förnybar energi motsvara ungefär en klase ekobananer i månaden (cirka 21 kronor extra per månad, räknat på en årsförbrukning på 10 000 kWh/år). Och är du kund hos oss på E.ON kan du alltid välja vattenkraft utan extra kostnad — det är lika billigt som ett icke-förnybart alternativ.

Vi på E.ON gör allt vi kan för att omställningen till ett förnybart Sverige ska ske så snabbt som möjligt. Det har aldrig varit enklare att byta till energi från förnybara energikällor, så varför inte följa med på resan redan idag? 

Scrolla upp