Hållbarhet | Vad är förnybar energi? - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Vad är förnybar energi?

Kanske har du hört talas om förnybar energi, men är lite osäker på vad det egentligen är?

Enkelt beskrivet så har förnybar energi sitt ursprung från källor som naturligt förnyas. Ta vind till exempel, det kommer alltid att finnas vind, vilket ger mer än goda förutsättningar för vindkraft. Det samma gäller solkraft, alltså energi som hämtas från solens strålning, eller vattenkraft som fylls på naturligt via kretsloppet. Ja, förnybara energikällor låter oss helt enkelt använda energi med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt eftersom de inte är förknippade med höga koldioxidutsläpp.

Vilka energikällor är icke-förnybara?

Kärnkraft räknas som icke-förnybart. Inte bara är grunden den ändliga metallen uran, utan även energiframställningen resulterar i ett radioaktivt avfall som varken kan återföras eller brytas ner i det naturliga kretsloppet. En annan icke-förnybar energikälla är kolkraft. Men utöver att kol är en ändlig resurs så är kolkraft även förknippat med höga utsläpp av koldioxid, vilket är skadligt för miljön och påskyndar växthuseffekten. Därför används kolkraft inte i någon större utsträckning i Sverige.

Så vad sker när du väljer förnybar energi?

Jo, oavsett vad du kan ha hört tidigare kan inget energibolag garantera att du får enbart ditt valda energislag i din stickkontakt hemma. Det som finns i ditt eluttag är en mix av all den el som kommer in i Norden; Nordisk elmix. Men, när du väljer förnybar energi så garanterar E.ON däremot att din årsförbrukning kommer att produceras genom vald energikälla. Väljer du solkraft går alltså en mängd solenergi motsvarande din årsförbrukning in i den Nordiska elmixen, vilket innebär att du är med och driver elmarknaden i en hållbar riktning. Efterfrågan styr utbudet, så om hela landet skulle välja energi från förnybara källor skulle det leda till utveckling och utbyggnad, vilket i sin tur skulle vara en stor vinst för miljön. 

Är förnybar energi dyr?

Faktiskt inte. För att sätta det i perspektiv skulle den extra kostnaden för att driva din villa med vindkraft istället för vattenkraft, som är gratis, motsvarar det ungefär en klase ekobananer i månaden (cirka 21 kronor extra per månad, räknat på en årsförbrukning på 10 000 kWh/år).

Scrolla upp