Företag | Vad är förnybar energi? - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Vad är förnybar energi?

Förnybar energi har sitt ursprung i källor som naturligt förnyas. Exempel på detta är vindkraft, solkraft och vattenkraft. Förnybara energikällor låter oss helt enkelt använda energi med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt eftersom de inte är förknippade med höga koldioxidutsläpp.

Vilka energikällor är icke-förnybara?

Kärnkraft räknas inte som förnybar energi. Inte bara är grunden den ändliga metallen uran, utan energiframställningen resulterar även i ett radioaktivt avfall som varken kan återföras eller brytas ner i det naturliga kretsloppet. En annan icke-förnybar energikälla är kolkraft. Men utöver att kol är en ändlig resurs så är kolkraft även förknippat med höga utsläpp av koldioxid, vilket är skadligt för miljön och påskyndar växthuseffekten. Därför används kolkraft inte i någon större utsträckning i Sverige.

Så vad händer när du väljer förnybar energi till företaget?

När du väljer förnybar energi garanterar vi på E.ON att en mängd energi som motsvarar företagets årsförbrukning kommer att produceras genom den energikälla du valt. Väljer du solkraft går alltså en mängd solenergi motsvarande er årsförbrukning in i den nordiska elmixen, vilket innebär att du och verksamheten är med och driver elmarknaden i en hållbar riktning. Efterfrågan styr utbudet, så om hela landet skulle välja energi från förnybara källor skulle det leda till snabbare utveckling och utbyggnad, vilket i sin tur skulle vara en stor vinst för miljön.

Förnybar energi ger draghjälp i er marknadsföring

Att välja förnybar energi är också en investering i ert företags miljöprofil. När du väljer el från sol-, vind- eller vattenkraft får du både ett miljöintyg och digitala miljöloggor att använda i er egen marknadsföring.

Vi på E.ON gör allt vi kan för att omställningen till ett förnybart Sverige ska ske så snabbt som möjligt. Det har aldrig varit enklare att byta till energi från förnybara energikällor, så varför inte följa med på resan redan idag?

Scrolla upp