Världens första ectogrid™ på Medicon Village - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Världens första ectogrid™ på Medicon Village

Unik innovation sänker energikostnaderna drastiskt

Framtidens energilösning är flexibel, möjliggör mer förnybar energi från vind och sol, och minskar andelen fossila bränslen. Nu installerar vi den på Medicon Village Science Park i Lund. Målet är att energitillförseln ska minska med 70 procent när systemet är färdigbyggt år 2020.

Forskningsparken Medicon Village består av mängder av fastigheter med stora behov av värme och kyla. De ville reducera sina uppvärmningskostnader, men hade inte lyckats i den omfattning de önskade. Hos oss var samtidigt utvecklingen av ett helt nytt energisystem i full gång. ectogrid™ kopplar ihop byggnader med varandra och balanserar deras olika behov av värme och kyla. På så sätt tar den unika innovationen vara på energin som redan finns.

Genom att energibehoven balanseras tas energin tillvara maximalt och det sammankopplade området behöver betydligt mindre tillförd energi, säger Per Rosén som utvecklat systemet och arbetar som teknisk specialist på vår avdelning Business Innovation.

Medicon Village Science Park

Verksamhet
Forskningspark med verksamheter inom life science.

Grundat
2010

Antal företag och organisationer
Över 120

Energilösningar och tjänster
Det lokala energisystemet ectogrid™
Värmepumpar
Kylmaskiner

 

Energi där den gör mest nytta

Tack vare sin flexibilitet, kan ectogrid™ användas som ett gigantiskt batteri. På så sätt gör det både plats för mer förnybar energi och levererar rätt temperatur vid rätt tidpunkt. I innovationen ingår en digital molnlösning, som använder algoritmer och data kopplat till bland annat användare, säsong, väder, lokal energiproduktion och elbilsladdning. Systemet tar ett integrerat grepp om områdets alla energibehov och ser till att elen används där den behövs som mest. Förutom byggnader med olika värmebehov, har Medicon Village många ytor med värmeöverskott. Eftersom ectogrid™ tar hand om överskottsenergin och fördelar den där den gör nytta, passar lösningen deras behov perfekt.

Vi såg att Medicon Village skulle passa bra som test- och demonstrationsanläggning, berättar Sonny Strömberg, projektansvarig. Vi pitchade idén för dem och sedan har tanken utvecklats i en dialog under ett års tid.

Medicon Village är först ut

Medicon Village blir den första anläggningen i världen där systemet provas. För forskningsparken innebär det större frihet, bättre miljöprestanda och lägre kostnader. När ectogrid™ är fullt utbyggt år 2020 ska det balansera 11 GWh av energin. Det innebär en minskning av tillförd energi med 70 procent. Pengarna Medicon Village sparar ska gå till egen forskning och innovation, helt i linje med stiftelsens villkor som säger att allt överskott ska återinvesteras i verksamheten

Vi som kund får en produkt som ger oss större kontroll över energisystemet och till ett mer fördelaktigt energipris. Vår affärsidé är att ta oss an utmaningar på innovativa sätt och det gäller även för hur vi förbättrar vår energianvändning ur miljö- och kostnadssynpunkt, säger Mats Leifland, VD på Medicon Village.

Behovet

Att ta tillvara värme- och kylaöverskottet och reducera energikostnaderna i alla fastigheter på Medicon Village.

Lösningen

Medicon Village blir först i världen med att prova energisystemet ectogrid™, en unik innovation som kopplar ihop byggnader med varandra och balanserar deras olika energibehov. På så sätt kan man ta tillvara energin maximalt och minska mängden tillförd energi

Resultatet

En effektiv användning av den överskottsenergi som uppstår i verksamheten minskar den tillförda energin till området drastiskt. Målet är att sänka energikostnaderna med 70 procent när systemet är färdigbyggt år 2020.

Vad kan vi göra för dig?

Få hjälp av våra kunniga energiexperter att hitta lösningar anpassade efter dina behov. Ring oss, så hjälper vi dig vidare.

Vill du få fler nyheter om energi och innovation för företag?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kundservice företag

  • Medarbetare E.ON-kundservice
    Hör av dig!

    0771 - 22 99 00

Scrolla upp