Hållbarhet | Sveriges mest hållbara stadsdel - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Vi är med och bygger Sveriges mest hållbara stadsdel

Sigtuna stadsängar siktar på att bli Sveriges mest hållbara stadsdel med två solfångarparker, bergvärmepumpar och ett lågvärmenät för värmedistributionen. Självklart är vi med i projektet.

En kilometer norr om gamla Sigtuna stadskärna byggs den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar. Här kommer det att finnas 900 bostäder i små, trevliga kvarter och parker, cykelbanor, löparspår, en sjö – och 1000 kvadratmeter solfångare. Det är vi på E.ON som är med och bidrar med energi- och klimatsmarta lösningar.

Sigtuna stadsängar satsar på solenergi

Solfångarna beräknas producera tillräckligt med värme för att täcka nästan hela behovet av uppvärmning och varmvatten till bostadshusen under sommarhalvåret. Solfångarna ska även ge överskottsvärme som kan användas under hösten och vintern.

Det är en värmelösning med minsta möjliga klimatpåverkan. Dessutom blir den köpta energin något billigare jämfört med Sigtunas nuvarande fjärrvärmetaxa. En lösning som är helt i linje med vår satsning på förnybart, lokal distribution och kundnära lösningar.

Vi köper energiöverskottet

Värmenätet i Sigtuna stadsängar är en kombination av sol, bergvärmepumpar och lågtemperaturnät. Det gör att vi kan spara resurser för uppvärmning och varmvatten.

De nya husen byggs för att vara mycket energieffektiva. Därför passar det bra med lågvärmenät. Och satsningen på solenergi i den nya stadsdelen har ännu en fördel: vissa fastigheter har egna solfångare och kan sälja sitt energiöverskott till oss.

Så förnyar vi Sverige

Senast år 2025 ska all energi vi levererar vara förnybar eller återvunnen. Detta har vi gjort hittills för att nå vårt mål.

Vår vision 2025

Scrolla upp